04:56 ICT Thứ ba, 29/09/2020

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ năm - 28/11/2019 16:55
Ngày 26/11, Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và một số văn bản của Tỉnh ủy, Thành ủy Điện Biên Phủ cho trên 100 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Bí thư; Phó bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố.
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, trong đó tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết. Phân tích nêu rõ vị trí, vai trò quan hệ đối ngoại của Đảng; tư duy của Đảng về quan hệ đối ngoại; bối cảnh, tình hình, những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay; quan điểm, mục tiêu và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quán triệt Chương trình hành động số 163-CT/TU ngày 09/9/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Chỉ thị để cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong từng Nghị quyết, Chỉ thị. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện trong từng cấp ủy, tổ chức Đảng đảm bảo phù hợp đúng với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

 

Tác giả bài viết: Thanh Tùng- Đài TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn