09:16 ICT Chủ nhật, 25/10/2020

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kết luận Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Thứ hai - 23/09/2019 06:43
Chiều 21/9, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết. Tham dự hội nghị có gần 1000 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kết luận Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kết luận Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai nội dung cơ bản Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và 04 kết luận số 49, 50, 51, 52 của Ban bí thư; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các kết luận: Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế; Thực hiện nghị quyết TW8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông qua việc học tâp, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong toàn ngành giáo dục thành phố Điện Biên Phủ  nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết, trên cơ sở đó vận dụng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục, góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Tác giả bài viết: Khánh Huyền- Đài TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn