03:25 ICT Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Hội nghị triển khai Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ chính trị

Chủ nhật - 24/11/2019 08:13
Ngày 23/11, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ chính trị và một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Điện Biên. Dự hội nghị có gần 1000 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn thành phố.
Hội nghị triển khai Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ chính trị

Hội nghị triển khai Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai nội dung cơ bản Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế; Hướng dẫn số 102-HD/BTG TW của Ban tuyên giáo Trung ương về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy Điện Biên thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 83/KH/TU của Tỉnh ủy Điện Biên thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục triển khai nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 

Quang cảnh hội nghị
 
Thông qua việc học tâp, các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành Giáo dục thành phố đã nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn bản trên. Đồng thời nghiên cứu, tập trung tháo gỡ những khó khăn để những quan điểm, định hướng chỉ đạo được triển khai một cách có hiệu quả, thiết thực; trên cơ sở đó vận dụng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Giáo dục./.
 

Tác giả bài viết: Khánh Huyền- Đài TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn