00:47 ICT Thứ năm, 24/06/2021

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Kết quả qua 10 năm thực hiện quyết định 185 ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ.

Thứ năm - 25/10/2018 06:18 View: 2054
Qua 10 năm thực hiện quyết định 185 của Ban Bí Thư trung ương Đảng khóa X ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) thành Phố Điện Biên Phủ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Góp phần quan trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ.

Được thành lập từ tháng 7/1998, đến nay Trung tâm BDCT thành phố Điện Biên Phủ đã có những bước phát triển về mọi mặt. Cùng với việc thực hiện khá tốt các chương trình theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, của tỉnh và thành phố, đội ngũ cán bộ được kiện toàn; cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động được tăng cường; sự phối hợp giữa Trung tâm với các ban ngành, đoàn thể đạt hiệu quả. Trung tâm hiện có 17 giảng viên, trong đó 2 giảng viên chuyên trách; 15 giảng viên kiêm chức. Về trình độ chuyên môn: tiến sĩ 1 đồng chí; thạc sỹ 2 đồng chí; đại học 14 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp 17 đồng chí. Giảng viên của Trung tâm đều là những đồng chí có năng lực giảng dạy, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực phụ trách, có tinh thần trách nhiệm cao. Thành ủy Điện Biên Phủ chỉ đạo Trung tâm luôn chú trọng công tác đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, giúp người học vừa nắm chắc kiến thức, vừa có kỹ năng thực hành. Đến nay, 90% giảng viên đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, sử dụng giáo án điện tử. Hàng năm, đội ngũ giảng viên đã tập trung ngiên cứu, nắm vững và vận dụng thực tiễn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nắm bắt tình hình kinh tế - văn hóa, xã hội, QPAN để vận dụng vào bài giảng, thực hiện gắn lý luận với thực tiễn, gắn lý thuyết với thảo luận. Vận dụng sáng tạo, lồng ghép các chuyên đề, các chương trình phù hợp với từng loại hình lớp học. Thường xuyên cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tham dự các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức để trau dồi, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn, phục vụ công tác giảng dạy ngày một tốt hơn.
 

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận giành cho đảng viên mới tại Trung tâm BDCT
thành phố Điện Biên Phủ.
 
Trụ sở làm việc của Trung tâm với diện tích 1.500m gồm 5 phòng làm việc, 1 thư viện và 1 hội trường với hơn 80 chỗ ngồi. Các trang thiết bị được đầu tư: Máy tính, máy chiếu,.... đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động chuyên môn của trung tâm. Tài liệu giảng dạy, học tập, tham khảo luôn được bổ sung kịp thời theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Qua 10 năm thực hiện quyết định số 185 của Ban bí thư Trung ương Đảng. Trung tâm BDCT thành phố đã mở được 400 lớp cho 36.408 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quân chúng nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia học tập. Số lượng, loại hình và phương pháp mở lớp bồi dưỡng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2008 mở được 12 lớp với 919 học viên, chủ yếu là bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, nghiệp vụ công tác mặt trận và các đoàn thể. Đến năm 2018 đã mở được 76 lớp cho trên 9.000 lượt cán bộ, đảng viên, CCVC, đoàn viên, hội viên từ thành phố đến cơ sở tham gia học tập với đa dạng loại hình đào tạo, bồi dưỡng như: Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, nghiệp vụ công tác Mặt trận, đoàn thể; kiến thức về AN-QP; bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp; học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức; lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; bồi dưỡng quản lý nhà nước và tổ chức các buổi thông tin thời sự…. Qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng đã giúp cho học viên nắm bắt kịp thời tình hình trong nước và thế giới; có định hướng tư tưởng rõ ràng. Các học viên đã được nâng cao nhận thức lý luận chính trị, năng lực công tác, kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở góp phần nâng cao kết quả học tập, lao động, công tác. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện quyết định 185 tại Trung tâm cũng còn có những hạn chế, bất cập như: Nội dung đào tạo, bồi dưỡng còn nặng về lý thuyết. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đội ngũ giảng viên kiêm chức của Trung tâm là trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng nên công tác giảng dạy là kiêm nhiệm, gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian đứng lớp….

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm BDCT thành phố Điện Biên Phủ sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trường Chính trị tỉnh, các phòng, ban, đơn vị thành phố chú trọng đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường liên kết, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, đề cao trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức… Góp phần đưa Trung tâm là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

 

Tác giả bài viết: Huyền Trang- Đài TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn