13:55 ICT Thứ bảy, 15/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Điện Biên phát triển vững mạnh

Thứ ba - 10/10/2017 08:03
Ngày 10/10/1949, Ban Cán sự Ðảng tỉnh Lai Châu (tổ chức tiền thân của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu ngày nay) được thành lập gồm 3 đồng chí do đồng chí Nguyễn Bá Lạc (tức Trần Quốc Mạnh) làm Trưởng ban là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào đấu tranh cách mạng vùng Lai Châu - Ðiện Biên. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, gắn bó chặt chẽ với phong trào cách mạng của cả nước.

        Ngay từ những ngày đầu non trẻ, Ban Cán sự Ðảng tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo nhân dân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần cùng với quân và dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến thắng lợi cuối cùng.

        Trải qua 68 năm, phấn đấu xây dựng, với sự chỉ đạo sát sao, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của Ðảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của Ðảng bộ các tỉnh vùng Tây Bắc và đặc biệt là sự chung sức đồng lòng của đồng bào nhân dân các dân tộc Lai Châu - Ðiện Biên, Ðảng bộ tỉnh đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lãnh đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc giành nhiều thắng lợi trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là sau chia tách thành hai tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu, Ðảng bộ tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực.

       Ðảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng qua từng năm, từng giai đoạn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành sản xuất chủ yếu phát triển ổn định. 2016 là năm đầu tiên tỉnh ta đạt số thu ngân sách trên địa bàn hơn 1.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22,3 triệu đồng/năm. Các chương trình, dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, diện mạo đô thị và nhiều vùng nông thôn có sự đổi thay, tiến bộ.

       Lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực; các vấn đề xã hội bức xúc được chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, nhất là về xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 3%/năm; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại được tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hoạt động của các đoàn thể có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn bó mật thiết với nhân dân. Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị được Ðảng bộ tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt và xuyên suốt trong quá trình xây dựng và trưởng thành. Nhiều năm qua, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên; đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng một cách nghiêm túc, thường xuyên và toàn diện nên đã đạt được những kết quả tích cực. Từ một tổ chức đảng đầu tiên với 3 đồng chí, đến nay, Ðảng bộ tỉnh đã có 14 đảng bộ trực thuộc, 648 tổ chức cơ sở đảng với gần 36.000 đảng viên. Số thôn, bản chưa có đảng viên, tỷ lệ chi bộ sinh hoạt ghép giảm qua từng năm. Hiện nay, toàn tỉnh còn 45/1.813 thôn, bản chưa có đảng viên, chủ yếu là các thôn, bản mới chia tách, thành lập. Trong 9 tháng qua, toàn Ðảng bộ đã kết nạp hơn 1.000 đảng viên, “xóa” được 15 thôn, bản chưa có đảng viên. Mỗi đảng viên, tổ chức đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên. 

       Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ðảng trên các lĩnh vực và là nền tảng để Ðiện Biên phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Ðiện Biên trở thành tỉnh có mức phát triển trung bình trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Trước mắt, Ðảng bộ tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2017.

       Những năm tiếp theo đến năm 2020 tiếp tục chỉ đạo duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp; tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; lồng ghép các nguồn lực trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới. Nhất quán chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường. Chú trọng phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân để giảm nghèo bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự và an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

       Ðể đạt được các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

       Phát huy truyền thống 68 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp ủy, đảng viên trong toàn Ðảng bộ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, trở thành các hạt nhân chính trị để huy động sức mạnh đoàn kết của quân và dân trong tỉnh chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương Ðiện Biên ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Tác giả bài viết: Trần Văn Sơn- UVTƯ Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn ÐBQH tỉnh

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn