09:34 ICT Thứ bảy, 13/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Sinh hoạt tư tưởng Trách nhiệm nêu gương

Thứ tư - 09/02/2022 14:46 View: 83
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nêu gương được xem là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cũng là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh thời gian qua được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân hàng năm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm...; quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy các cấp, thành viên Ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh.

Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chủ động tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên… Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đầu đủ hơn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều tấm gương điển hình được nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội; tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phong cách ứng xử, đạo đức, lối sống. Song bên cạnh đó vẫn còn một số cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn tới phải xử lý kỷ luật; số ít cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, còn biểu hiện đối phó, né tránh, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, công tác...

Trước yêu cầu đòi hỏi mới của nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp một lần nữa được đề cao. Để làm được điều đó mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải luôn nêu cao tinh thần gương mẫu và động viên gia đình gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng rèn luyện đạo đức, tác phong, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Tác giả bài viết: Gia Kiệt

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên