06:24 ICT Chủ nhật, 25/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Thành ủy Điện Biên Phủ: Phát huy trách nhiệm nêu gương

Thứ sáu - 08/04/2022 14:21 View: 78
Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ đã đề ra nhiều giải pháp để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng.
Cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp nhân dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án.

Cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp nhân dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án.

Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Thành ủy Điện Biên Phủ đã lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định lồng ghép với các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa các nội dung, yêu cầu của quy định vào xây dựng chuẩn mực đạo đức và thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nguyên tắc nêu gương, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở đã xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm và đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố tới cơ sở nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan, công tâm, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó được nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào do các cấp phát động.

Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể được phát huy, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy từ thành phố tới cơ sở tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, công tâm với cán bộ cấp dưới, hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ, từng bước nâng cao ý thức, giữ gìn, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, kiên quyết xóa bỏ tình trạng mất đoàn kết, bè phái trong nội bộ cơ quan, chi bộ. Hàng năm, hơn 81% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó, hơn 11% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ giảm còn dưới 0,5%.

Việc thực hiện nêu gương giúp cho cán bộ, đảng viên vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu và đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy đoàn kết nội bộ, có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú theo quy định của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Nghiêm túc thực hiện Quy định 101 cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên phù hợp với khả năng của từng người; cùng với ý thức tự tu dưỡng, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó nổi bật là các cấp, các ban, ngành thành phố đã mạnh dạn tập trung vào những việc mới, việc khó; cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm hơn, nâng cao bản lĩnh chính trị; chấn chỉnh tác phong, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó góp phần quan trọng giúp thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiều dự án trọng điểm đã tạo diện mạo mới cho đô thị thành phố.

Phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị toàn thành phố đã tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
 

Tác giả bài viết: Gia Kiên

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên