14:41 ICT Chủ nhật, 31/05/2020

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Thành ủy Điện Biên Phủ: Quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.

Thứ bảy - 15/06/2019 15:58
Ngày 14/6/2019, Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị cán bộ Thành phố học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết TW 10 khóa XII

Các đại biểu dự học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết TW 10 khóa XII

         Đồng chí Nguyễn Thị Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu những nội dung quan trọng Đề cương (dự thảo) các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
 
       

        Tại hội nghị, đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
        Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 35 - CT/TW Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Khắc Quân yêu cầu: Cùng với nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Từng tổ chức cơ sở Đảng chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết  các dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

        Trước đó cùng ngày, Thành ủy tiến hành Hội nghị cán bộ Thành phố thực hiện bước 4 quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố  Điện Biên Phủ nhiệm kỳ 2016 -2021./.

 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn