04:57 ICT Thứ hai, 08/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Đảng bộ Thành phố lần thứ VII

Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW

Thứ ba - 10/12/2019 08:17 View: 729
Hướng dẫn một số nội dung chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng /uploads/news/2019_12/hd-26-cua-btc-tw-ve-ct-35-dh-dang-cac-cap_2.pdf

Những tin mới hơn