19:10 ICT Thứ tư, 25/05/2022

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động Đoàn, Hội

Hội khuyến học TP. Điện Biên Phủ: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Thứ sáu - 17/12/2021 08:40 View: 134
Xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội Khuyến học thành phố Điện Biên Phủ từ khi thành lập đến nay. Đây là yếu tố quyết định để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò nòng cốt, liên kết các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, trong thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phương pháp vận động quần chúng, công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp Hội, lấy đảng viên làm nòng cốt, lấy gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, tổ dân phố, bản làm nền tảng để xây dựng tổ chức Hội và phát triển Hội viên. Công tác tuyên truyền được chú trọng cả về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đồng thời vận động, thu hút đông đảo hội viên tham gia tổ chức Hội.
 
Về tổ chức Hội Khuyến học thành phố, tính đến nay, toàn thành phố có 12 Hội khuyến học xã, phường; 269 chi hội và Ban khuyến học (trong đó: 175 Chi hội tổ dân phố, bản; 36 Ban khuyến học; 53 Chi hội trường học; 5 Dòng họ học tập) với 34.250 hội viên. Điểm nổi bật trong công tác phát triển tổ chức Hội và Hội viên của Hội Khuyến học thành phố là quan tâm phát triển từ các Chi hội Khuyến học, nhằm xây dựng cơ sở hội hoạt động hiệu quả. Phong trào hoạt động khuyến học, khuyến tài tại các cơ sở có sự chung tay vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức Đoàn thể, Hội; đặc biệt là sự đóng góp tích cực của Hội cựu giáo chức.
 
Về xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, Thường trực Hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền lựa chọn, bố trí cán bộ khuyến học là những người am hiểu về sự nghiệp giáo dục, có trách nhiệm, tâm huyết, có kinh nghiệm vận động quần chúng. Đến nay, 12/12 Hội khuyến học cơ sở đều có các đồng chí là lãnh đạo của xã, phường kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội khuyến học, 9/12 Hội Khuyến học cơ sở có các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu, làm chuyên trách công tác Hội tại cơ sở. Có 52 Chi hội trưởng tổ dân phố, bản là những cán bộ ngành Giáo dục đã nghỉ hưu, 110 Chi hội trưởng là những cán bộ, đảng viên hưu trí nhưng tâm huyết và có uy tín trong cộng đồng.
   
Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh tổ chức tốt ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” và xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực". Hàng năm, Hội Khuyến học các cấp đã trao thưởng cho hàng trăm lượt sinh đạt giải trong các cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi các cấp để kịp thời động viên, tiếp sức cho các em phát huy tài năng, trí tuệ; trao nhiều suất quà cho hàng trăm lượt học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ các em có điều kiện tiếp tục đến trường học tập.
 
Bên cạnh đó, tổ chức Hội các cấp và hội viên đã đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời” trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong năm qua, toàn thành phố có 14.963/16.117 Gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, đạt 92,83%; 2/5 Dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, đạt 40%, 87/87 Đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, đạt 100%; 12/12  xã, phường được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt 100%.
 
Đặc biệt, sau 01 năm triển khai thực hiện Văn bản số 100/HD-HKH ngày 05/10/2020 của Hội Khuyến học tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đã có 03 đơn vị xã, phường tham gia thí điểm xây dựng mô hình, kết quả: 599/603 cá nhân đạt tiêu chí và được công nhận “Công dân học tập”, đạt 99,33%.  Đó là các yếu tố quyết định việc xây dựng thành công tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
 
Trong thời gian tới, các nhiệm vụ đặt ra cho các cấp Hội là: Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; Phát huy vai trò nòng cốt, liên kết phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội để đẩy mạnh phong trào học tập cho người lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời”. Xây dựng có hiệu quả chất lượng các mô hình học tập trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Tiếp tục quan tâm củng cố bộ máy cán bộ Hội các cấp. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên các cấp Hội. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại Hội cơ sở.

Có thể nói, tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, tạo được vị thế, khẳng định vai trò quan trọng trong tham gia phát triển Giáo dục ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Điện Biên Phủ nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung./.


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phương- Hội Khuyến học TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn