16:55 ICT Thứ hai, 15/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy P. Tân Thanh: Học tập chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ năm - 30/09/2021 07:45 View: 62
Ngày 29/9/2021 Đảng ủy phường Tân Thanh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy các Chi bộ đã về dự học tập.
Đảng ủy P. Tân Thanh: Học tập chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đảng ủy P. Tân Thanh: Học tập chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, trực tiếp trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Học tập, thực hiện chuyên đề là một giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng  sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Sau hội nghị các Chi bộ, các đoàn thể tổ chức việc học tập, quán triệt tới đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền trong Nhân dân./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên