05:04 ICT Thứ sáu, 17/09/2021

Trang nhất » Tin Tức » Nội chính

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

Thứ ba - 29/09/2020 16:12 View: 239
Ngày 29/9/2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố Điện Biên Phủ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 khóa XIV năm 2020 cho 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở ban ngành của tỉnh.Trong thời gian 04 ngày từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2020 các học viên sẽ được tiếp thu 07 chuyên đề cơ bản: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP- AN; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với QP AN trong tình hình mới; phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật QPAN quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáp dục quốc phòng an ninh, Luật dân quân tự vệ, Luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt nam... Trong quá trình học tập các học viên được tham gia thảo luận, viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Qua lớp tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh cho cán bộ, giáo viên; nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

Tác giả bài viết: Phạm Anh - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn