20:45 ICT Thứ bảy, 28/05/2022

Trang nhất » Tin Tức » Nội chính

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2020

Thứ tư - 07/10/2020 14:48 View: 183
Ngày 06/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố ĐBP tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 khóa XIV năm 2020 cho 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở ban ngành của tỉnh tham dự.


Tham gia khóa học các học viên sẽ được tiếp thu 07 chuyên đề cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP- AN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về dân tộc, tôn giáo gắn với QP AN trong tình hình mới; Phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật QPAN quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáo dục Quốc phòng -An ninh, Luật dân quân Tự vệ, Luật biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam;...

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng - An ninh; nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

Tác giả bài viết: Phạm Anh - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn