21:48 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin Tức » Nội chính

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2019

Thứ tư - 05/06/2019 14:50
Ngày 4/6, Công ty Điện lực Điện Biên phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Thành Phố Điện Biên Phủ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho trên 100 đồng chí thuộc đối tượng 4 là các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2019

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2019

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề về:  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về quốc phòng,  an ninh. Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính, pháp luật nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính, pháp luật nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính, pháp luật nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quan tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.

Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp cho các học viên nâng cao trình độ nhận thức, năng lực làm tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh gắn với chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Lan Anh- Đài TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn