16:53 ICT Thứ bảy, 06/06/2020

Trang nhất » Tin Tức » Nội chính

TP. Điện Biên Phủ tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Thứ sáu - 15/02/2019 06:15
Thực hiện chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình giải quyết đã phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại tố cáo, Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành trong các chương trình tuyên truyền để người dân nắm rõ, đảm bảo cho việc khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng pháp luật. Các phòng, ban chuyên môn và UBND xã, phường tăng cường cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư. Bố trí cán bộ chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng, quý đều ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, tiếp đột xuất khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND thành phố và trưởng các phòng ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo lịch tiếp công dân. Tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục để giải quyết, tháo gỡ triệt để những bức xúc, khiếu kiện của người dân. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia cùng giải quyết, không để nảy sinh tình hình phức tạp.

UBND thành phố đã thành lập Ban tiếp công dân, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, bố trí phòng tiếp công dân riêng, niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy quy chế và công khai quy trình, thủ tục tiếp công dân. Cử 1 đồng chí Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND là Trưởng ban và 01 chuyên viên trực tiếp tiếp dân. Các phòng, ban, các cơ quan chuyên môn đều phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phụ trách tiếp công dân, xử lý, giải quyết  đơn thư, khiếu nại.

Toàn bộ nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đều được tổng hợp, tham mưu xử lý giải quyết theo đúng thẩm quyền, đúng luật. Đối với các cơ quan như: Thanh tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Công an căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động nắm tình hình, tổ chức giao ban định kỳ để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá kết quả hoạt động, tham mưu kịp thời cho UBND thành phố, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, lắng nghe ý kiến của dân, không để bức xúc kéo dài, kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng để chống phá Nhà nước của các phần tử xấu.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố tích cực tuyên truyền về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thông qua các bản tin thời sự phát thanh, các chuyên trang chuyên mục với nội dung phong phú, đa dạng thu hút sự quan tâm của người dân, tạo hiệu ứng tốt trong công tác tuyên truyền và ổn định dư luận xã hội. Cùng với đó là phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của Ban pháp chế HĐND thành phố, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải ngay từ cơ sở khi vụ việc mới phát sinh nhất là trong tranh chấp đất đai, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại và đưa ra kiến nghị, giải pháp từ đó làm giảm thiểu đáng kể đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở….

Việc quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các văn bản Luật đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành luật của cán bộ và nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và kỹ năng ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhờ đó công tác tiếp dân và tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn thành phố trong năm 2018 đã có nhiều chuyên biến tích cực, toàn thành phố đã tiếp gần 500 lượt công dân với 422 người, tăng 75 lượt, giảm 102 người so với cùng kỳ năm trước. Tại trụ sở UBND thành phố tiếp 283 lượt với 292 người (giảm 20 lượt 133 người so với năm 2017), tại UBND các xã, phường tiếp 75 lượt với 83 người. Tại các cơ quan như Tòa án, Viện kiểm sát đã tiếp 24 lượt người…. Đã giải quyết 239/272 đơn đạt 87,9%; số vụ việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết đạt 68%;  không có khiếu kiện phức tạp kéo dài, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Lãnh đạo UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tiếp và đối thoại 9 lượt, với 70 người thuộc các dự án trọng điểm như: đại lộ 60m, dự án hạ tầng khung; trung tâm thương mại thành phố….

Bước sang năm 2019, để công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện tốt hơn, giải quyết kịp thời, có chất lượng những phản ánh, kiến nghị của người dân. Thành phố sẽ tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với người dân, nhất là trong thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa đất đai; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết khiều nại, tố cáo. Việc quán triệt, triển khai và thực hiện Luật tiếp công dân phải có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, phương pháp và hình thức phải phù hợp với từng đối tượng và tình hình, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

 

Tác giả bài viết: Huyền Trang- Đài TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn