07:25 ICT Chủ nhật, 09/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Hội Cựu chiến binh TP. Ðiện Biên Phủ: Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Thứ ba - 17/10/2017 06:44
Xây dựng Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong sạch vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ quan trọng, then chốt trong công tác xây dựng hội CCB, làm tốt nhiệm vụ này có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp hội. Vì vậy nhiệm kỳ qua, Hội CCB TP. Ðiện Biên Phủ đã làm tốt công tác giáo dục, chính trị, định hướng tư tưởng cho hội viên nhằm nâng cao nhận thức chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với Ðảng, Tổ quốc, nhân dân.

        Nắm vững đường lối, quan điểm của Ðảng về công tác Hội CCB, chiến lược công tác cán bộ của Ðảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ Hội CCB thành phố đã ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, thường xuyên quan tâm đến việc kiện toàn củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Hội các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng hội trong sạch, vững mạnh phải gắn với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, tạo chất keo gắn bó giữa hội viên với Hội. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 492 hội viên mới (đạt 140,6%), thành lập mới 1 tổ chức cơ sở hội; kiện toàn 36 chi hội, bổ sung 9 ủy viên ban chấp hành cơ sở. Các cấp hội đã bồi dưỡng hội viên ưu tú, giới thiệu cho cấp ủy đảng xem xét, kết nạp 21 hội viên CCB ưu tú vào Ðảng. Thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi hội.

        Trong nhiệm kỳ Hội đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 995 lượt cán bộ cơ sở Hội, có 100% cán bộ Hội được tập huấn theo phân cấp. Vì vậy năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên, chất lượng, hiệu quả công tác ngày càng cao hơn. Hội đã làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, phối hợp tham mưu lựa chọn nhân sự cán bộ hội các cấp cho đại hội, Hội CCB nhiệm kỳ 2017 - 2022. Công tác quy hoạch cán bộ tuân thủ các bước, đúng quy trình công tác cán bộ của Ðảng, đáp ứng cả trước mắt và lâu dài.

        Ðiều đáng ghi nhận và phấn khởi, do nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ CCB có uy tín tốt nên đại hội Ðảng và Bầu cử HÐND các cấp vừa qua, Hội có 393 hội viên tham gia vào các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đại biểu HÐND cấp phường, thành phố. Hiện nay các đồng chí đang phát huy tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, thực sự là nòng cốt trên mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn thành phố. Kết quả bình xét cuối nhiệm kỳ có 14/14 cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 10/14 cơ sở đạt xuất sắc chiếm 71,4%; 171/174 chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó trên 70% đạt xuất sắc, 98% đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

        Trong công tác kiểm tra, giám sát, Hội luôn đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo vệ quyền lợi cho hội viên CCB, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang thành phố.

        Từ những kết quả xây dựng hội trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB thành phố đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, vai trò và uy tín của CCB ngày càng được phát huy, vì vậy hàng năm đều được Trung ương Hội CCB Việt Nam khen thưởng.
 

Tác giả bài viết: Phạm Thanh Tịnh (Hội CCB TP. Ðiện Biên Phủ)

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn