16:24 ICT Thứ hai, 15/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin kinh tế

Kiên quyết di dời hộ cuối cùng thuộc Dự án Đường 60m

Thứ hai - 18/10/2021 19:59 View: 313
Dự án xây dựng công trình đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua vào đường vành đai II (gọi tắt là Dự án Đường 60m) đang vào giai đoạn “nước rút”. Tuy nhiên thời điểm này vẫn còn gia đình ông N.T.H., tổ dân phố 11, phường Him Lam chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Dù đã rất nhiều lần tổ công tác tuyên truyền của thành phố Điện Biên Phủ, các phòng ban, đơn vị chuyên môn tới gia đình tuyên truyền, vận động, thuyết phục; giải thích chế độ chính sách song gia đình ông N.T.H vẫn không đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; không bàn giao mặt bằng. Điều này gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công “thông” tuyến.
Tổ tuyên truyền chính sách Dự án Đường 60m của UBND TP. Điện Biên Phủ xuống gia đình ông N.T.H tuyên truyền, vận động, giải đáp chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tổ tuyên truyền chính sách Dự án Đường 60m của UBND TP. Điện Biên Phủ xuống gia đình ông N.T.H tuyên truyền, vận động, giải đáp chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Đường 60m, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là người dân có đất ảnh hưởng bởi dự án; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách. Hầu hết hộ dân có đất bị thu hồi đã chấp nhận phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, chỉ còn gia đình ông N.T.H. chưa bàn giao mặt bằng. Cơ chế chính sách và các chế độ bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đều đã được thành phố thực hiện đúng quy định; đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng gia đình ông H. vẫn không đồng thuận.

 

Đất của gia đình ông N.T.H. là thửa số 32, tờ bản đồ số 58, diện tích đo đạc 240,2m2, diện tích thu hồi làm đường 240,2m2. TP. Điện Biên Phủ thực hiện bồi thường đất có nhà ở trước 15/10/1993, vị trí 1, đường tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp vào khu dân cư có khổ rộng dưới 7m (là đường bê tông, 100m2 đầu tính trọn thửa) diện tích 240,2m2. Thực hiện bồi thường, chính sách hỗ trợ được hưởng theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg, ngày 9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La. Xác định hạn mức đất ở theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND, ngày 27/9/2019 của UBND Điện Biên. Tài sản, vật kiến trúc, cây trồng thực hiện áp dụng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND tỉnh về ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất. Gia đình ông N.T.H. bị thu hồi hết đất ở, có nhà trên đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở, có hộ khẩu tại thửa đất bị thu hồi đủ điều kiện bố trí 1 suất đất tái định cư theo khoản 1, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời gia đình là hộ thu hồi nhiều đất ở trên 200m2, nếu không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường Him Lam và có nguyện vọng thì được xem xét giao 1 suất đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá theo khoản 3, điều 1, Quyết định số 210/QĐ-UBND, ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bổ sung một số chính sách đặc thù khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện Dự án Đường 60m. Trên cơ sở đó, UBND TP. Điện Biên Phủ đã phê duyệt Quyết định số 3099/QĐ-UBND, ngày 28/9/2021 về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông N.T.H. là 1 suất đất tái định cư. Theo khoản 3, điều 1 Quyết định số 210/QĐ-UBND, ngày 21/3/2017 gia đình ông N.T.H. là hộ thu hồi nhiều đất ở trên 200m2 được xem xét giao 1 suất đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. Tuy nhiên gia đình chưa chấp hành đầy đủ, vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, căn cứ quỹ đất ở tái định cư hiện có được xem xét giao 1 lô đất ở theo quy hoạch có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. Giá trị bồi thường, hỗ trợ của hộ gia đình ông N.T.H. là 1 tỷ 53 triệu đồng. Trong đó, bồi thường về đất 456,38 triệu đồng; bồi thường về tài sản, vật kiến trúc 416,28 triệu đồng; bồi thường cây trồng 126 triệu đồng và bồi thường về chính sách hỗ trợ 54,44 triệu đồng.
 

Tổ tuyên truyền chính sách của TP. Điện Biên Phủ, trực tiếp do Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ làm tổ trưởng nhiều lần xuống gia đình tuyên truyền, vận động; giải đáp chế độ, chính sách; song đến nay gia đình ông H. vẫn không đồng ý với phương án đền bù của UBND thành phố, đồng thời yêu cầu được đo đạc bằng tay theo ý của gia đình, không chấp nhận số liệu đo đạc tới 4 lần do Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. thực hiện bằng máy đo điện tử trước đó. Gia đình ông N.T.H. cũng yêu cầu được cấp 2 suất tái định cư bám mặt đường 60m. Ngoài ra gia đình ông H. còn đề nghị được tính phần tum nhà đang ở có kết cấu tấm phoóc lợp thành giá trị tầng 3.
 

Trao đổi với chúng tôi về các yêu cầu của gia đình ông N.T.H., bà Ngô Thị Thanh Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Yêu cầu của gia đình ông H. trong việc thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án Đường 60m là không đúng quy định của pháp luật nên Trung tâm không thể tham mưu cho UBND TP. Điện Biên Phủ thực hiện. Theo bà Huệ, đề nghị của gia đình ông N.T.H., được giao đất phải bám mặt đường 60m là không có cơ sở. Vì hiện trạng khu đất của hộ gia đình là bám đường bê tông có khổ rộng dưới 7m nên gia đình không đủ điều kiện theo quy định tại Mục 1, điểm 1.1 Thông báo số 157/TB-UBND, ngày 23/2/2017 của UBND TP. Điện Biên Phủ về địa điểm bố trí tái định cư và quy định ưu tiên bố trí tái định cư đối với các hộ dân tái định cư Dự án Đường 60m và dự án Hạ tầng kỹ thuật khung. Thông báo này nêu rõ, các hộ được bố trí tái định cư tại lô đất bám trục đường 60m gồm: các hộ có đất bị thu hồi bám trục Võ Nguyên Giáp đủ điều kiện bố trí tái định cư và đã sử dụng đất ở ổn định từ trước ngày 1/7/2004”. Đối với phần cơi nới trên tum đã áp dụng theo quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thì không phải là tầng 3. Việc đo đạc diện tích của gia đình đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Điện Biên Phủ tiến hành đo đạc 4 lần tại thực địa hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên việc đề nghị đo đạc bằng tay theo ý của gia đình và cộng dồn số liệu diện tích dẫn đến diện tích không đúng.
 

Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ khẳng định: Trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn, trong đó có Dự án Đường 60m, thành phố đã vận dụng những chế độ, chính sách có lợi nhất cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. Hiện còn gia đình ông N.T.H. vẫn chưa bàn giao mặt bằng dù đã được tuyên truyền, vận động, giải thích, công khai chế độ, chính sách nhiều lần. UBND thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục đề nghị gia đình chấp hành các quyết định của pháp luật, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương khép hồ sơ, chuẩn bị tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.


Tác giả bài viết: Minh Thùy

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên