09:00 ICT Thứ sáu, 01/07/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử.

Thứ hai - 31/08/2020 16:11 View: 597
Cách đây 75 năm, sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám, ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời.
Ảnh ( minh họa) tuyên truyền cổ động 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ảnh ( minh họa) tuyên truyền cổ động 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

         Tuyên ngôn Độc lập mở đầu bằng một chân lý: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được".

        Bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

        Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn rất sâu sắc. Kế thừa và phát triển những tư tưởng yêu nước, tự lực, tự cường đã nảy sinh và phát triển từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam. Cùng với bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt năm 1077 và “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi  năm 1428; Tuyên ngôn Độc lập 1945 là những áng văn bất hủ. Tuyên ngôn Độc lập đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, giai đoạn xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

        75 năm là cả một quá trình dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, đánh bại kẻ thù xâm lược, để bảo vệ nền độc lập, tự do, thực hiện thống nhất đất nước. Xây dựng, phát triển đất nước, từng bước cải thiện, không ngừng nâng cao đời sống vật chât, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng non sông gấm vóc “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” trao truyền cho con, cháu mai sau.

      75 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc, tinh thần đấu tranh kiên cường, giữ vững nền độc lập, tự do, vẫn vẹn nguyên tính thời sự. Tuyên ngôn Độc lập đã và sẽ mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam.

       Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Đại đoàn kết toàn dân tộc, vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững./.

 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên