09:09 ICT Chủ nhật, 25/10/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Chiến thắng Ðiện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực trong công cuộc đổi mới hôm nay

Thứ tư - 24/04/2019 10:58
Ðồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh. ĐBP - Hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Ðảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, tạo sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu xây dựng Ðiện Biên vững mạnh toàn diện, là “phên giậu” vững chắc vùng Tây Bắc của Tổ quốc.
Một góc TP. Ðiện Biên Phủ với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ - nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ảnh: Văn Thành Chương

Một góc TP. Ðiện Biên Phủ với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ - nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ảnh: Văn Thành Chương

Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã tròn 65 năm, nhưng tính thời sự, tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa của nó còn vang vọng mãi đến hôm nay và mai sau. Trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ, Ðảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy tinh thần vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất; đóng góp sức người, sức của cùng với quân, dân cả nước và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đã làm nên chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau giải phóng, tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhất là trong công cuộc đổi mới, Ðảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại; chăm lo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở.

Thực hiện đường lối, chủ trương đổi mới của Ðảng, Nhà nước, nhất là sau khi chia tách, thành lập tỉnh (năm 2004) đến nay, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2006 - 2010 là 11,6%, giai đoạn 2010 - 2015 là 9,11%, giai đoạn 2015 - 2018 là 8,30%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là chương trình xóa đói giảm nghèo. Ðời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; bộ mặt đô thị, diện mạo nhiều vùng nông thôn có nhiều thay đổi. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại mở rộng; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng Ðảng, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ðể có được những thành tựu đó, Ðiện Biên đã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, Trung ương, các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó còn có yếu tố đặc biệt quan trọng đó là Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tốt truyền thống cách mạng, truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng; mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với nhiều địa phương trong nước và quốc tế, đặc biệt đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn đến nghiên cứu, đầu tư vào địa bàn tỉnh, các nhà đầu tư tìm đến Ðiện Biên như một địa chỉ đầu tư đáng tin cậy không chỉ vì vị trí địa lý, cơ chế chính sách đầu tư thuận lợi, thông thoáng mà còn vì trách nhiệm, tình cảm với mảnh đất và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ðảng bộ tỉnh luôn nhận thức sâu sắc về vị thế và trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu đến năm 2020 là: phấn đấu xây dựng Ðiện Biên thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Ðể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Ðảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, khâu đột phá để có bước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công trình về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác và phát triển.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, các khu đô thị TP. Ðiện Biên Phủ; trong đó đặc biệt ưu tiên Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, làm cơ sở cho việc đầu tư các dự án nâng cấp thành phố lên đô thị loại II. Tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị TP. Ðiện Biên Phủ; hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt, thu gom xử lý nước thải, rác thải ở các khu đô thị. Phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện đi đôi với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động, phát triển mạnh các thành phần kinh tế và kinh tế vùng. Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. Phát triển văn hóa đi đôi với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chính sách an sinh xã hội và các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; trọng tâm là đào tạo nghề, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ người dân tộc ít người, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ ở cấp xã. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường đầu tư xây dựng các công trình căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

Xây dựng Ðảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy tốt vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân. Ðổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong cơ quan Ðảng, cơ quan hành chính Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc. Chủ động đề xuất áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy mạnh thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Gìn giữ và phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự, tự hào của Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên. Khí phách của truyền thống ấy tiếp tục được phát huy, trở thành động lực phấn đấu để mỗi người có những đóng góp cụ thể, thiết thực xây dựng Ðiện Biên giàu mạnh.
 

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn