08:00 ICT Thứ sáu, 06/12/2019

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Đảng ủy xã Thanh Minh: Thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Thứ ba - 05/03/2019 08:20
Trong năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã Thanh Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Lĩnh vực Kinh tế: Tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng: nông – lâm nghiệp chiếm tới 75%; thương mại, dịch vụ 25%; Tổng giá trị sản xuất NN đạt trên 7,7 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt trên 900 tấn. Trong năm, xã đã giảm được 9 hộ nghèo và cận nghèo. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì 2 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chỉ còn dưới 10%; 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai ở tổ dân phố, bản, 96% số hộ đạt gia đình văn hóa. 100% các gia đình được dùng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 98% các tuyến đường dân sinh được bê tông hóa. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020 đã đề ra. Nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư để tạo chuyển biến rõ nét về tốc độ tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị từ xã đến các tổ dân phố, bản, gắn thực hiện chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đảng ủy xã Thanh Minh đã đề ra 13 chỉ tiêu cùng nhiều giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế năm 2019. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 130 tỷ đồng. Hoàn thành 100% kế hoạch các khoản thu trên địa bàn xã. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10%. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…vv...

Với các mục tiêu cụ thể đã được xác định, Đảng ủy xã đề ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ, trong đó tập trung vào đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường đối thoại với nhân dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản. Trong  sản xuất nông – lâm – thủy sản đẩy mạnh áp dụng KHKT, đưa các loại cây, con giống có năng suất cao, sức đề kháng sâu bệnh tốt  vào sản xuất, đồng thời sử dụng có hiệu quả diện tích đất nông nghiệp, trồng cây xen canh ngắn ngày. Phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm tăng cả về số lượng và chất lượng, khuyến khích các mô hình kinh tế trang trại phát triển.

Trong lĩnh vực VH – XH: Triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025. Giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc. Đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các tổ dân phố, bản để nhân dân có nơi hội họp, vui chơi. Tiếp tục thực hiện giảm nghèo bền vững, làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân cố gắng nỗ lực tự vươn lên. Hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo… phấn đấu số hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 0,5%.

Trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -  xã hội, Đảng ủy xã chú trọng xây dựng chương trình làm việc toàn khóa. Tăng cường công tác nắm tình hình; định hướng tư tưởng, dư luận trong nhân dân. Nâng cao nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chủ đạo trong mọi hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ./.

Tác giả bài viết: Huyền Trang- Đài TP ĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn