18:55 ICT Thứ bảy, 25/09/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Đẩy mạnh sử dụng ứng dụng đo kiểm chất luợng dịch vụ Internet

Thứ năm - 15/07/2021 10:29 View: 27
Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, sau thời gian triển khai việc lan tỏa ứng dụng ứng dụng đo kiểm chất luợng dịch vụ Internet (ứng dụng i-Speed), số mẫu đo kiểm thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 469 mẫu (Chiếm 0,19% so với cả nuớc), chưa đủ số luợng mẫu tối thiểu (> 500 mẫu/tỉnh) để hệ thống I-Speed có thể đánh giá đuợc chất luợng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh.

Để ứng dụng i-Speed hoạt động hiệu quả, nâng cao số luợng mẫu đo kiểm trên địa bàn tỉnh, phản ánh chính xác trải nghiệm của nguời dùng, trở thành sản phẩm thuần Việt, hữu ích của nguời dùng Internet, đồng thời là công cụ để hỗ trợ cơ quan quản lý nắm bắt thực tế chất luợng dịch vụ truy nhập Internet, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ đẩy mạnh việc tuyên truyền, huớng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng đo kiểm chất luợng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phuơng trong tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, nguời lao động (có sử dụng điện thoại thông minh truy nhập Internet) của đơn vị mình biết và cài đặt, sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed để kiểm tra chất luợng dịch vụ Internet của các doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xã, phuờng, thị trấn và bộ phận liên quan niêm yết quảng cáo, áp phích (Poster) tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed ở nơi dễ nhìn tại quầy giao dịch công, địa điểm tiếp công dân.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, cổng Thông tin điện tử tỉnh và các hệ thống truyền thanh cơ sở địa phương: 

Thực hiện tuyên truyền, quảng bá và lan tỏa đến người dân trên địa bàn tỉnh để người dân biết về lợi ích của ứng dụng i-Speed và cách cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed (Nội dung lợi ích, hướng dẫn cài đặt, sử dụng tại Công văn số 462/STTTT-BCVT ngày 16/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc tại địa chỉ 
http://dic.gov.vn/vi/news/Ung-dung-i-Speed/i-Speed-4865/Y

3. Các doanh nghiệp viễn thông:

- Niêm yết quảng cáo, áp phích (Poster) tuyên truyền sử dụng ứng dụng i- Speed ở nơi dễ nhìn tại quầy giao dịch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của đơn vị mình. Đối với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông phát triển mới, đơn vị tự in Poster theo mẫu và thực hiện niêm yết (Mẫu tại địa chỉ: http://dic.gov.vn/uploads/news/2021 06/mau-qc l.ịpg).

- Thực hiện nhắn tin đến các thuê bao điện thoại di động trên địa bàn tỉnh để khuyến cáo chủ thuê bao tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed nhằm đánh giá, nâng cao chất lượng dịch vụ Internet, cụ thể:

+ Nhắn tin tối thiểu 1 lượt tin nhắn đến các thuê bao điện thoại di động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

+ SMS Brandname: SO TTTT.

+ Nội dung: “Người dân cài đặt ứng dụng i-Speed để đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet của mình đang sử dụng, chi tiết tại địa chỉ: http://dic.gov.vn/vi/news/Ung-dung-i-Speed/i-Speed-4865/”. Đề nghị lồng liên kết vào trong tin nhắn.

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/7/2021.
 

Nguồn tin: dienbientv.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn