12:34 ICT Thứ hai, 03/10/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

HĐND thành phố Điện Biên Phủ: Dấu ấn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ hai - 12/04/2021 21:34 View: 102
Hội đồng Nhân dân thành phố (HĐNDTP) Điện Biên Phủ với 32 đại biểu ( gần 91 % có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; gần 94% có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên). Với vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc. Trong hoạt động của mình, HĐND đã nâng cao chất lượng, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đã hoàn thành trọng trách của mình, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Góp phần làm nên thành công của HĐNDTP nhiệm kỳ 2016 -2021, với dấu ấn nổi bật.
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp Thành phố và xã, phường lần thứ 3.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp Thành phố và xã, phường lần thứ 3.

Thứ nhất.  HĐNDTP đã tiên hành 16 kỳ họp, các kỳ họp đã đổi mới đi vào thực chất, thiết thực. Phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu để xem xét, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quân sự - an ninh trên địa bàn Thành phố.  Hai ban (Kinh tế - xã hội và Pháp chế) đã thẩm tra gần 150 báo cáo, 75 dự thảo nghị quyết. Việc thẩm tra đối với các nội dung UBND Thành phố trình trước kỳ họp được thực hiện kỹ lưỡng. Các Ban nghiên cứu đóng góp ý kiến với các phòng, ban chuyên môn của UBNDTP ngay trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Nội dung thẩm tra trên cơ sở hồ sơ và khảo sát trực tiếp thực tế; đồng thời tham khảo ý kiến của các đối tượng trực tiếp chịu sự tác động của chính sách. Vì vậy những nội dung thẩm tra trình ra kỳ họp đều được thông qua với tỷ lệ thống nhất cao.

Thứ hai. HĐNDTP đã ban hành 160 Nghị quyết, nhằm thể chế hóa các nhiệm vụ của Tỉnh, Thành phố theo thẩm quyền. Làm cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi, khả thi để các xã, phường, phòng, ban thực hiện. Các Nghị quyết tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, sau khi triển khai thực hiện, đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Thứ ba. Hoạt động giám sát, chất vấn trong nhiệm kỳ có nhiều điểm mới, thu hút đông đảo cử tri và nhân dân theo dõi, đánh giá cao.  Tổ chức 25 cuộc giám sát chuyên đề với 235 kiến nghị; kết quả đã giải quyết trên 85% kiến nghị.  Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình đã lựa chọn “trúng” và “đúng”. Nội dung giám sát, tập trung vào: Công tác quản lý cấp phép cải tạo mặt bằng; Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất vào mục đich công cộng; Công tác giải quyết đơn thư trong lĩnh vực đất đai; Việc thực hiện các quy định Luật Nghĩa vụ quân sự; Công tác hoàn thiện các mục tiêu, tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; Công tác quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông; Giám sát một số Dự án công trình chậm triển khai; Công tác giải quyết các thủ tục hành chính...
 
Quá trình giám sát được Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND yêu cầu giải trình, đại biểu HĐND chất vấn tại kỳ họp. Phương châm giám sát đi đến tận cùng vấn đề. Qua giám sát chỉ rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và định thời gian cơ quan, tổ chức phải khắc phục.


Quang cảnh kỳ họp thứ 15 HĐNDTP Điện Biên Phủ 
 
Thứ tư. Xác định kỳ họp là hoạt động trọng tâm, quan trọng của HĐND. Vì vậy Thường trực HĐNDTP chú trọng  đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố. Chương trình từng kỳ họp sắp xếp khoa học. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND chất lượng, khách quan, rõ tính phản biện, rõ quan điểm. Các văn bản trình tại kỳ họp được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình và quy định của pháp luật. Các ý kiến còn khác nhau được phân tích làm rõ, giải quyết kịp thời ngay trong quá trình chuẩn bị thông qua việc tham khảo ý kiến và thảo luận của HĐND và UBND. Đã có 21 lượt Đại biểu chất vấn trong 16 kỳ họp. Quá trình chất vấn với tinh thần xây dựng, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm mà cử tri quan tâm. Vì vậy các Nghị quyết được ban hành đã đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thứ năm. Với gần 170 điểm tiếp xúc cử tri, có hơn 8 ngàn người tham gia, theo hướng gần dân, sát dân và đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc để tồn đọng, kéo dài…đã cho thấy trách nhiệm của Đại biểu HĐND Thành phố được nâng lên. Giảm bớt khó khăn, hạn chế vướng mắc và không tạo bức xúc trong Nhân dân.

Thứ sáu. Bám sát sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Thường trực HĐND chủ động, sáng tạo, tham gia trách nhiệm, tích cực vào các hoạt động chung của Thành phố. Trên cơ sở đó  đề  xuất các giải pháp, nội dung công việc sát hợp, nhằm nâng cao hơn hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ cùng cấp làm rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan, chuẩn bị   chu đáo cho công tác bầu Đại biểu Quốc hội khoá XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thành công. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố.

Ông Trần Hữu Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐNDTP khẳng định: Phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời thẳng thắn nhận rõ những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua. Với phương châm hoạt động “Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả”, nhiệm kỳ mơi 2021-2026, HĐNDTP sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố vì mục tiêu: No ấm, giàu đẹp, văn minh. Xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân các dân tộc Thành phố Điện Biên Phủ./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn