11:58 ICT Thứ hai, 06/12/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

Thứ bảy - 21/03/2015 10:28 View: 836
Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng vũ trang cùng toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, thực sự là lực lượng chiến lược của Cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng Dân quân tự vệ cả nước tiếp tục phát huy và kế thừa truyền thống vẻ vang, phối hợp với các lực lượng vũ trang và toàn dân tích cực tham gia lao động sản xuất và sẵn sàng chiến đấu giữ vững từng tấc đất thiêng liêng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, làm tiền đề để thúc đẩy các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội phát triển.
Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

Đối với lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Điện Biên, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Dân quân du kích tỉnh Điện Biên đã cùng toàn dân đấu tranh xây dựng các căn cứ Cách mạng tiêu hao, tiêu diệt lực lượng phản động tay sai, tiêu biểu như Anh hùng Vừ A Dính làm Liên lạc cho Ban cán sự tỉnh, Anh hùng Sùng Phái Sinh làm xã đội trưởng và rất nhiều gương chiến đấu dũng cảm khác; đồng thời tích cực lao động sản xuất đóng góp sức người, sức của cùng với bộ đội chủ lực làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh nhà đã ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất với tinh thần “Một người làm việc bằng hai” để đóng góp sức người, sức của cho chiến trường Miền Nam và đánh thắng các cuộc tập kích đường không của địch “Tiêu biểu có lực lượng dân quân xã Thanh An, xã Búng Lao, xã Mường Mùn, xã Sính Phình, xã Mường Tùng, xã Chung Chải...
Phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Dân quân tự vệ, truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng. Từ khi thành lập, năm 1992 thành phố mới chỉ có 35 cơ sở Dân quân tự vệ với quân số là 900 đồng chí, cho đến nay thành phố Điện Biên Phủ đã phát triển lên 74 cơ sở Dân quân tự vệ với quân số là 1.334 đồng chí.

Trong suốt những năm qua cán bộ, chiến sỹ lực lượng Dân quân tự vệ thành phố luôn phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, phát huy vai trò nòng cốt xung kích trong lao động sản xuất, đặc biệt khi có thiên tai hoả hoạn lớn xảy ra, cán bộ, chiến sỹ lực lượng DQTV không sợ nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh để cứu tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, tham gia hàng ngàn ngày công khắc phục hậu quả thiên tai do cháy rừng, lũ lụt xảy ra, nhằm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố đã tích cực phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hàng chục nghìn lượt người dân trên địa bàn; tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia củng cố xây dựng cơ sở chính trị, kết hợp tuyên truyền, ngăn chặn có hiệu quả việc tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do, tuyên truyền làm rõ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân" vững chắc, giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Lê Thành- Ban CHQS thành phố

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên