22:02 ICT Thứ hai, 10/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

MTTQTP. Điện Biên Phủ: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Thứ ba - 14/05/2019 06:02
Nhiệm kỳ (2014 -2019) cùng với chương trình hành động: Đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân 14 dân tộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Điện Biên Phủ (MTTQ) đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
ĐBQH, Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố trao đổi với cử tri tại xã Thanh Minh

ĐBQH, Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố trao đổi với cử tri tại xã Thanh Minh

Nhận thức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công tác Mặt trận các cấp. Vì vậy MTTQ đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên: Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, Công đoàn... làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia ( Dự thảo) Báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020; tổ chức lấy ý kiến tham gia 36 (Dự thảo) luật và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Triển khai học tập học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Động viên và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tham gia Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Chủ động tham mưu với cấp uỷ, cùng các tổ chức hữu quan thực hiện quy trình hiệp thương để  lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật.
 

Hội nghị TXCT giữa đại biểu HĐND Thành phố và phường Tân Thanh với cử tri 
 
Tiến hành 330 cuộc tiếp xúc cử tri giữa Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp với 27 ngàn lượt cử tri, đã có gần 1.900 ý kiến, kiến nghị.  MTTQ hướng dẫn tổ chức, hoạt động, thành lập: 9/9 Ban Thanh tra nhân dân ở các phường, xã; 13 Ban Giám sát đầu tư công cộng đồng; 164 tổ hòa giải cơ sở với 812 hòa giải viên. Từ đó không ngừng nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ và nhân dân ở địa bàn dân cư trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy ước địa bàn dân cư với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong đời sống xã hội. MTTQ các phường, xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo bầu Tổ trưởng dân phố, Trưởng bản và tham gia Đề án sáp nhập theo hướng dẫn của cấp trên. Cùng UBND định kỳ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân liên quan đến các vấn đề: Tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án, việc thực hiện chế độ chính sách... Tổng hợp, phân loại kiến nghị của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; thực hện thông báo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND theo luật định.

 Những kết quả đạt được của UBMTTQ Việt Nam - Thành phố Điện Biên Phủ nhiệm kỳ 2014 -2019 trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực sự đã góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc. Từ đó ngày càng khẳng định và không ngừng nâng cao uy tín, vai trò của Mặt trận, trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tăng cường thực hiện: Dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và nghĩa vụ của công dân trong đời sống xã hội./.

 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn