13:12 ICT Thứ hai, 03/10/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XIII: Đại biểu tiếp tục nghe và nghiên cứu các báo cáo, tờ trình

Thứ ba - 07/07/2015 15:42 View: 589
Sáng nay (7/7), kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ 2, đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. Tại phiên làm việc, đại biểu dành phần lớn thời gian để nghe, nghiên cứu 4 tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra tờ trình của các Ban HĐND tỉnh về các vấn đề: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ban hành định hướng nội dung Quy ước của thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên; quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố; quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 – 2020, và định hướng đến năm 2025. Đây đều là các tờ trình quan trọng, có liên quan trực tiếp đến đời sống, chế độ, quyền lợi và trách nhiệm của một bộ phận lớn nhân dân.
Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình Tờ trình về Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình Tờ trình về Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025.

      Đối với tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi một số căn cứ pháp lý; điều chỉnh, bổ sung các quy định cụ thể về 2 loại phí: tham gia đấu giá tài sản; phí dự thi, dự tuyển và 5 khoản lệ phí khác, nhằm phù hợp với các quy định của Trung ương.
 
      Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước trong thực tiễn đời sống của nhân dân, tại kỳ họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Định hướng nội dung quy ước của thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm định hướng, thống nhất nội dung của Quy ước; ban hành Quy ước mẫu làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

      Xây dựng tờ trình về quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố, UBND tỉnh quy định cụ thể về số lượng, như: cấp xã loại 1 tối đa 24 người; cấp xã loại 2 tối đa 23 người và loại 3 tối đa 22 người. Đối với chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố; trong đó, chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã với 21 chức danh; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố với 3 chức danh và 7 chức danh khác ở thôn,bản, tổ dân phố.

       Tại tờ trình về Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh xây dựng với tổng mức vốn đầu tư là 2.184,598 tỷ đồng, được phân làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2015 – 2020) và giai đoạn 2 (từ 2021 – 2025). Phạm vi quy hoạch trên địa bàn 92/130 xã, thị trấn, thuộc 9/10 huyện, thị xã của tỉnh, với 1.180 thôn, bản. Ưu tiên vùng thiên tai cần di dời cấp bách, vùng có nguy cơ thiên tai, vùng biên giới, đặc biệt khó khăn về đời sống, ổn định dân cư tự do, vùng xung yếu, rất xung yếu... Mục tiêu trong giai đoạn sẽ bố trí, sắp xếp ổn định cho 5.219 hộ, 28.696 nhân khẩu. Trong đó, về cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các công trình trọng điểm: giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, trường học... phù hợp với các tiêu chí trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Về đời sống dân cư, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,58 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22,83%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 13,4 triệu đồng/người/năm, giảm hộ nghèo xuống còn 11,33%...

        Cũng trong sáng nay, đại biểu HĐND tỉnh nghe Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và một số vấn đề trọng tâm được đại biểu Quốc hội quan tâm, đề cập có liên quan đến nhiều vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quốc gia.

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn