04:34 ICT Thứ bảy, 13/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Phấn đấu chỉ số PCI của Điện Biên thuộc nhóm 30 tỉnh đứng đầu cả nước

Thứ hai - 13/06/2022 10:32 View: 9
Sáng 12/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phân tích chuyên sâu về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Điện Biên năm 2021, phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững PCI 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các chuyên gia về phân tích năng lực cạnh tranh của VCCI và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh ký cam kết thực hiện phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững chỉ số PCI năm 2022.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh ký cam kết thực hiện phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững chỉ số PCI năm 2022.

Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2021 chỉ số PCI của tỉnh đạt 61,86 điểm (giảm 0,76 điểm), giảm 07 bậc so với năm 2020 và xếp thứ 53 trên bảng xếp hạng toàn quốc, xếp thứ 10/14 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. So với năm 2020, trong 10 chỉ số thành phần có 2 chỉ số tăng cả điểm và xếp hạng (tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất; thiết chế pháp lý và ANTT); 2 chỉ số tăng điểm nhưng giảm xếp hạng (tính năng động và tiên phong của chính quyền; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp); 2 chỉ số giảm điểm nhưng tăng xếp hạng (gia nhập thị trường và đào tạo lao động); 4 chỉ số giảm cả điểm và xếp hạng (tính minh bạch; chi phí thời gian; chi phí không chính thức và cạnh tranh bình đẳng).

Đối chiếu với điểm trung vị cả nước, chỉ có 3/10 chỉ số đạt điểm số cao hơn trung vị (tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý và ANTT). Còn lại 7/10 chỉ số thấp hơn trung vị cần tập trung cải thiện nhiều hơn nữa. Qua phân tích, đánh giá 142 chỉ tiêu thuộc 10 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 cho thấy có 58 chỉ tiêu có số điểm bằng hoặc cao hơn mức trung vị của cả nước, 84 chỉ tiêu thấp hơn trung vị cả nước. Đối chiếu, so sánh 77 chỉ tiêu cũ với kết quả PCI năm 2020 có 34 chỉ tiêu tăng điểm và xếp hạng; 2 chỉ tiêu giảm điểm tăng xếp hạng; 14 chỉ tiêu tăng điểm, giảm xếp hạng, 27 chỉ tiêu giảm cả điểm và xếp hạng.

Tại hội nghị, chuyên gia về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã phân tích, đánh giá chuyên sâu PCI tỉnh Điện Biên năm 2021 và khuyến nghị giải pháp năm 2022; giới thiệu và triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; chia sẻ kinh nghiệm trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao PCI tại tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, các sở, ngành của tỉnh được giao chủ trì các chỉ số thành phần PCI trình bày tham luận, phân tích nguyên nhân các chỉ số đạt điểm số thấp, giảm điểm, giảm xếp hạng như: Chỉ số gia nhập thị trường; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động và tiên phong của chính quyền; tiếp cận đất đai; đào tạo lao động…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đánh giá: Mặc dù, năm 2021, tỉnh Điện Biên đạt kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội song chỉ số PCI của tỉnh giảm 7 bậc so với năm 2020 và xếp thứ 53 trên bảng xếp hạng toàn quốc, xếp thứ 10/14 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, không đạt mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 12. Năm 2022, tỉnh Điện Biên quyết tâm cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI với mục tiêu vươn lên trong tốp 30 tỉnh/thành phố trong bảng xếp hạng PCI, trong đó: phấn đấu có ít nhất 3 chỉ số ưu tiên cải thiện mạnh mẽ, vượt bậc, vươn lên trong tốp 15 (tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự); 3 chỉ số trong tốp 30 (tính năng động; hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động); 4 chỉ số còn lại phấn đấu cải thiện điểm số và nâng hạng so với năm 2021.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành, chủ tịch UBND địa phương, các cơ quan đơn vị liên quan cần nhận thức rõ, chuyển hóa và triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tập trung bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là thủ trưởng các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quyết liệt hơn nữa trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu giảm tối đa chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất để doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh. Nỗ lực tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, công bằng trong tiếp cận các nguồn lực giữa các thành phần doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng các buổi gặp mặt doanh nhân để hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền, nền kinh tế số và xã hội số, công dân số. Các sở, ngành và địa phương quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thu hẹp khoảng cách giữa các cấp thực thi (cấp tỉnh - cấp sở, ngành và cấp huyện) để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện ở cấp sở, ngành và cấp huyện.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh: Các ngành được phân công chủ trì triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện bộ chỉ số PCI cần tiếp thu, phân tích cụ thể từng chỉ số, từng tiêu chí đánh giá; đề ra những giải pháp cụ thể, phân công tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm làm đầu mối để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở theo phân cấp quyền hạn và chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường, đẩy mạnh công khai, minh bạch dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận thông tin, thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thông qua việc tổ chức gặp mặt định kỳ và các kênh tiếp nhận thông tin khác; thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19…

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ký cam kết thực hiện phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững chỉ số PCI năm 2022.


Tác giả bài viết: Phạm Trung

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên