15:15 ICT Thứ năm, 04/06/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Phường Tân Thanh: Hoàn thành sáp nhập, đổi tên Tổ dân phố.

Thứ ba - 22/10/2019 20:57
Trên cơ sở Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc sáp nhập, thành lập tổ dân phố, bản; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tân Thanh theo thẩm quyền thực hiện và ban hành các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện.
Một góc Tổ dân phố 3 mới,  trên cơ sở sáp nhập các tổ 5, 6 và 7

Một góc Tổ dân phố 3 mới, trên cơ sở sáp nhập các tổ 5, 6 và 7

Tại 25 tổ dân phố tiến hành rà soát số nhân khẩu, hộ khẩu, xác định  sáp nhập theo nguyên tắc và khung tiêu chí quy định tại Thông tư 14/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Theo đó tập trung công tác tuyên truyền, vận động làm tốt công tác tư tưởng để thống nhất về chủ trương và nêu cao nhận thức, tạo tinh thần đoàn kết là khâu rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của việc sáp nhập. Cùng với đó các tổ dân phố tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện cho các hộ gia đình về nội dung sáp nhập tổ dân phố mới. Qua tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các tổ dân phố thuộc diện sáp nhập đều đồng thuận, thống nhất cao. Trên cơ sở phân tích, thẩm định, tại kỳ họp thứ 8, HĐND phường nghị quyết đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập từ 25 tổ dân phố hiện tại thành 10 tổ dân phố mới cho phù hợp địa bàn dân cư.

Sau khi có Quyết định 885/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Tỉnh Điện Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường đã tiến hành công tác nhân sự, hiện nay 10 tổ dân phố mới đã đi vào hoạt động./.

 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn