14:38 ICT Chủ nhật, 02/10/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khoá XIII

Thứ tư - 10/08/2022 15:31 View: 20
Ngày 9/8, tại Công an tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Đại biểu dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Đại biểu dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Phát biểu quán triệt hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Hội nghị nhằm quán triệt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 12-NQ/TW; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Từ đó, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng lực lượng Công an tỉnh Điện Biên thật sự trọng sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc nắm vững và triển khai nội dung Nghị quyết 12-NQ/TW góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng; xác định đây là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Công an Nhân dân là nòng cốt. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết 12 gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nghị quyết số 12-NQ/TW xác định mục tiêu tổng quát tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại. Nỗ lực phấn đấu đến năm 2025, lực lượng Công an Nhân dân nước ta cơ bản phải tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

Tác giả bài viết: Phạm Trung

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn