21:37 ICT Thứ ba, 27/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Quy định mới về bảo hiểm hưu trí

Thứ ba - 08/09/2015 23:09 View: 593
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện, được thực hiện từ 10/10/2015.
       
      Theo đó, Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi quy định về độ tuổi bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí, quy định về việc rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí của người được bảo hiểm.


 
      Theo quy định hiện hành tại Thông tư 115/2013/TT-BTC, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam.

      Tuy nhiên, Thông tư mới bổ sung thêm quy định: Trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu.

      Về rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí, theo quy định tại Thông tư 115/2013/TT-BTC thì người được bảo hiểm được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cho rút trước một phần hoặc toàn bộ giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí trong 2 trường hợp: 1. Người được bảo hiểm bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành; 2. Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật.

      Thông tư Thông tư 130/2015/TT-BTC bổ sung thêm đối tượng được rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí đối với trường hợp người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài.

      Về điều kiện đối với đại lý bảo hiểm, Thông tư 115/2013/TT-BTC nêu rõ: Để triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ sử dụng các đại lý bảo hiểm đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: a. Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp; b. Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý; c. Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ liên tục hoặc 06 tháng làm việc liên tục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

      Tuy nhiên, Thông tư 130/2015/TT-BTC đã sửa đổi điều kiện thứ 3 như sau: Đại lý bảo hiểm phải được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

       Những quy định mới tại Thông tư 130/2015/TT-BTC sẽ được thực hiện từ 10/10/2015.

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên