04:26 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

Thứ ba - 18/12/2018 05:57 View: 601
Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV vừa thông qua Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV

Nghị quyết này được áp dụng cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (xã, phường, thị trấn); Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Mức chi hỗ trợ: Chi đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã gồm: Kinh phí hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 20.000.000 đồng/năm/xã;

Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (và cập nhật theo quy định hiện hành nếu có) mức chi là 25.000.000 đồng/năm/xã.

Chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư: Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư; Khu dân cư có quy mô dân số từ 700 hộ dân trở lên cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư; Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (và cập nhật theo quy định hiện hành nếu có) ngoài mức hỗ trợ theo quy định trên thì được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Mức chi hỗ trợ tại Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01/01/2019 và bãi bỏ định mức phân bổ kinh phí hỗ trợ Ban công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quy định tại tiết 2, điểm b, khoản 2.5, mục 2, phần III, Chương II Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

 

Tác giả bài viết: Diệp Xuân

Nguồn tin: dienbientv.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên