12:53 ICT Thứ hai, 03/10/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

TIN TƯỞNG VÀ KỲ VỌNG

Thứ hai - 10/08/2015 10:27 View: 666
Đại hội Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, một sự kiện chính trị quan trọng được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tin tưởng và kỳ vọng sẽ có nhiều đổi mới tạo chuyển biến tích cực để thành phố vững bước đi lên. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thành phố đã đoàn kết một lòng, cùng với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thành phố đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Điện Biên Phủ lần thứ V đã đề ra.
        Thành phố Điện Biên Phủ là đô thị miền núi, vẫn còn khó khăn về nhiều mặt. Song dưới ánh sáng của Nghị quyết Đảng các cấp, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành Trung ương, 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, đưa nền kinh tế của thành phố phát triển nhanh, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Đã hoàn thành 13/16 mục tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội V đề ra. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân 14,2%/năm. Tổng giá trị các ngành kinh tế năm 2015 ước đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ, vượt 400 tỷ đồng so với mục tiêu Đại hội V đề ra. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 3.600 USD, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ (vượt 220 USD so với mục tiêu Nghị quyết). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng: Tăng tỷ trọng thương mại, du lịch, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm, nghiệp.

       Thành phố đã tăng cường thu hút vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng. Phối hợp với các sở, ngành trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ 5 năm (2011 - 2015) đạt 14.600 tỷ đồng, tăng bình quân 16%/năm, tăng gấp 2,8 lần so với 5 năm trước. Thương mại phát triển nhanh về số lượng, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Trên địa bàn hiện có 4.980 hộ kinh doanh, tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Du lịch có chuyển biến tích cực, khách thăm quan du lịch hàng năm tăng, trong 5 năm ước đạt 1,2 triệu lượt khách, doanh thu trên lĩnh vực này đạt 1.160 tỷ đồng. Giá trị sản xuất Công nghiệp tăng trung bình 11 - 12%/năm, năm 2015 ước đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm, thành phố đã tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phát triển đô thị; tổng vốn đầu tư đạt 4.300 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với nhiệm kỳ IV.

      Xây dựng và mở mới 12,3 km đường; mở rộng, nâng cấp 15 km đường; lát trên 83.000 m2 vỉa hè. Phối hợp với các sở, ngành, hoàn thành việc nâng cấp công suất nhà máy nước sạch; xây dựng mới 37 km đường ống cấp nước sạch; 26,3 km thoát nước chính, 19,25 km đường điện chiếu sáng. Thực hiện dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, trường học, chợ tại khu tái định cư Noong Bua. Đã tiếp nhận 904 hộ tái định cư từ thị xã Mường Lay chuyển về, bố trí tái định cư tại chỗ cho 579 hộ gia đình. Toàn thành phố hiện có 98% đường tổ dân phố, bản được bê tông hóa; 99% dân số được dùng nước sạch, hợp vệ sinh; 100% dân số được dùng điện; 99% nhà ở có mái lợp chắc chắn. So với tiêu chí quy định đến nay thành phố đã đạt được 2/3 số điểm tối thiểu theo tiêu chí đô thị loại II.
Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định; các công trình thủy lợi, các mô hình hỗ trợ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ đã từng bước phát huy hiệu quả; công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2015 ước đạt 150 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội V đề ra. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; độ che phủ rừng đạt 35,4%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Thanh Minh đạt 8/19 tiêu chí; xã Tà Lèng đạt 6/19 tiêu chí.

       Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng bình quân 12%/năm. Năm 2015 ước thu đạt 215 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2011, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

       Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục của thành phố tiếp tục phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện thành phố có 33 trường công lập và 2 trường tư thục với trên 12.000 học sinh. Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục. Năm 2015, thành phố có 24/33 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 72,2%, trong đó có trên 50% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Sự nghiệp văn hoá, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao có tiến bộ. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được duy trì và phát triển; văn hoá, văn nghệ quần chúng phát triển khá. Nếp sống văn hóa đã có chuyển biến tích cực; đã giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, tập quán tốt đẹp, bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn. Hàng năm, có trên 90% gia đình; 90% tổ dân phố, bản; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng; 100% xã, phường có nhà văn hóa; 52% tổ dân phố, bản có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng; các phường, xã đều có đội văn nghệ.

       Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế. Tổ chức tốt việc phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chất lượng khám chữa bệnh ngày được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước được tăng cường. Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra dịch bệnh lớn; 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và có bác sĩ hoạt động. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; chất lượng dân số được nâng lên. Thực hiện chế độ chính sách đúng, đủ, kịp thời đối với người có công. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đạt hiệu quả thiết thực. Các gia đình chính sách có mức sống từ trung bình trở lên, trong đó có 50% hộ khá, giàu. Người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật được quan tâm giúp đỡ. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh: năm 2011 là 2,8%, năm 2015 còn dưới 0,5%. Đầu tư sửa chữa và làm mới nhà ở, “Nhà tình thương”, nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm công đoàn” cho 320 hộ gia đình là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. 

       Thành phố gắn nền Quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo vững chắc. Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời những vấn đề xảy ra trên địa bàn.

      Công tác xây dựng đảng được quan tâm. Hàng năm 100% tổ chức đảng, 95% đảng viên; trên 85% quần chúng nhân dân được phổ biến các Chỉ thị,  Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy của Thành ủy. Hàng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, không có cơ sở Đảng yếu kém; trên 90% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trung bình hàng năm kết nạp 105 đảng viên mới, 100% tổ dân phố, bản đã có chi bộ đảng.

       Với những thành tựu đạt được có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả toàn diện. Nghị quyết Đại hội lần thứ V đã đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cũng như đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với các cấp uỷ Đảng và chính quyền. Kinh tế của thành phố tăng trưởng nhanh; đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

      Đại hội Đảng bộ TP Điện Biên Phủ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2016 diễn ra từ ngày 11 đến 12/8/2015 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc thành phố. Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2”. Đây còn là một Đại hội: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và sáng tạo. Đại hội sẽ xây dựng Nghị quyết với những hướng đi mới, sát thực, đúng, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời sẽ bầu chọn được Ban chấp hành, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, xứng đáng có đủ tâm và tầm, dám nghĩ, dám làm để lãnh đạo thành phố phát triển nhanh và bền vững. Sớm đưa thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II, xứng đáng với niềm mong đợi của nhân dân các dân tộc thành phố đang tin tưởng và kỳ vọng./.

Tác giả bài viết: Quang Sai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn