13:22 ICT Chủ nhật, 02/10/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

TP. Điện Biên Phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ sáu - 12/08/2022 10:23 View: 25
Thành phố Điện Biên Phủ giữ vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và giám sát tốt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị được thành phố đặc biệt chú trọng. Điều này đã và đang góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố.
Cán bộ, công chức Văn phòng UBND TP. Điện Biên Phủ thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức Văn phòng UBND TP. Điện Biên Phủ thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ cho biết: “Kỷ cương, kỷ luật hành chính đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác quản lý, một trong những công cụ hàng đầu giúp cho việc điều hành, tổ chức triển khai thực hiện bài bản, quy củ, đúng quy định của pháp luật, gắn trách nhiệm của cơ quan đơn vị cũng như mỗi cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố, Thành ủy Điện Biên Phủ ban hành nghị quyết rất quan trọng là quan tâm đến cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp, tác phong cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Năm 2021 vừa qua là năm thể hiện rõ nét kết quả này. Công tác cải cách hành chính được đổi mới với việc tăng cường công nghệ thông tin, số hóa, giao dịch điện tử. Đồng thời, thành phố tăng cường bố trí cán bộ tương tác với người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng để phòng ngừa tiêu cực, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc khi thực hiện các dịch vụ hành chính công. Phát huy kết quả đạt được năm 2021, những tháng đầu năm 2022, TP. Điện Biên Phủ tiếp tục rà soát đổi mới, cải cách hành chính trên địa bàn. Song song với đó là các giải pháp về công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ cần có tác phong lề lối chuẩn mực, đạo đức và luôn tinh thông chuyên môn nghiệp vụ. Những đồng chí nào mà ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức không đáp ứng được, đặc biệt là năng lực hạn chế sẽ bị điều chuyển sang vị trí khác cho phù hợp”.

Hàng năm, UBND TP. Điện Biên Phủ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, có ý thức tổ chức kỷ luật. 6 tháng đầu năm 2022, các cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa giao tiếp khi thi hành nhiệm vụ. Bà Vũ Thị Quyên, Phó Phòng Nội vụ TP. Điện Biên Phủ cho biết: Phòng tham mưu cho UBND thành phố ban hành kế hoạch nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Phòng cũng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phân công cho cán bộ công chức, đôn đốc các xã, phường. Theo định kỳ, yêu cầu các đơn vị sơ kết, đánh giá chất lượng cán bộ và gửi về Phòng theo dõi. Qua theo dõi, cán bộ, công chức các đơn vị trên địa bàn, kỷ cương, hành chính được tăng cường, có thái độ tác phong, lề lối làm việc tích cực hơn, góp phần nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố.

Không chỉ vậy, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ được thực hiện theo đúng quy định. Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ thực hiện tốt các quy định về trang phục công sở, đảm bảo gọn gàng, lịch sự, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện ở địa phương, phù hợp với các quy định riêng về trang phục của ngành. Đội ngũ này tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. tăng cường tập trung triển khai công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng công việc chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công việc được giao... Anh Phạm Quang Tuấn, chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND TP. Điện Biên Phủ cho biết: “Tôi và đồng nghiệp luôn xác định tác phong, lề lối làm việc là tiêu chí quan trọng, luôn phải rèn giũa hàng ngày. Tôi luôn cố gắng chấp hành tốt các quy chế, nội quy của cơ quan, nỗ lực trong thực thi nhiệm vụ. Trong quá trình làm việc, bộ phận chuyên viên của Văn phòng đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao với công việc, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và linh hoạt trong việc thực thi nhiệm vụ”.

Thời gian tới, TP. Điện Biên Phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung, trong đó, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Điều đó đóng vai trò quan trọng tạo hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp đầu tiên cho các cơ quan, tổ chức khi đến làm việc, giao dịch tại các cơ quan, đơn vị, nhất là khi TP. Điện Biên Phủ đang đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư.
 

Tác giả bài viết: Diệp Chi

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn