17:25 ICT Thứ ba, 14/07/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Thành phố Điện Biên Phủ: Công tác tư tưởng - văn hóa định hướng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai - 26/10/2015 08:21
Là một bộ phận quan trọng của công tác Xây dựng Đảng, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy tính tích cực, chủ động trong tham mưu và tổ chức thực hiện. Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các lực lượng trong binh chủng (Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị) tập trung làm tốt công tác tư tưởng - văn hóa, định hướng tư tưởng và góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội Thành phố Điện Biên Phủ phát triển.

           Xuất phát từ đặc điểm -  thành phố miền núi, địa bàn rộng, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống. Vì vậy công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong việc vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc. Với chức năng tham mưu, chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng công tác tư tưởng trong Đảng bộ. Củng cố, kiện toàn, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Hướng về cơ sở, lấy xã, phường, tổ dân phố, bản làm địa bàn hoạt động. Bằng nhiều hình thức linh hoạt, đổi mới phương pháp tuyên truyền. Cùng hệ thống chính trị, vận động nhân dân chấp hành việc giải phóng mặt bằng, triển khai Dự án tái định cư Thủy điện Sơn La tại phường Noong Bua. Quan tâm nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội. Hằng năm có 100% tổ chức cơ sở Đảng, 95% đảng viên, 85% quần chúng được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
 

Lớp  tập huấn công tác Đảng tại phường Thanh Bình
 
        Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố, với nhiệm vụ giáo dục lý luận, đã cùng các Ban xây dựng Đảng, cấp ủy cơ sở và các đoàn thể nỗ lực trong công tác bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng, giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên mới, giáo dục kiến thức quốc phòng. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, quản lý nhà nước cho cán bộ chuyên trách, không chuyên trách  xã, phường, đoàn thể, tổ dân phố, bản.
 

Công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng 
 
          Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành phố đã tăng cường tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Giới thiệu mô hình, điển hình cùng kinh nghiệm trong xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế trang trại, sản xuất, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Dấu ấn nổi bật trong công tác tuyên truyền nhiệm kỳ 2010 - 2015 là: Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm xây dựng và trưởng thành TP. Điện Biên Phủ (18/4/1992 - 18/4/2012); Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 07/5/1954 - 07/5/2014); Tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng... 
 

Thành phố Điện Biên Phủ tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
 
          Với các cấp ủy cơ sở, tăng cường giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực. Kiềm chế, giảm dần các tai, tệ nạn xã hội. Làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo" của các thế lực thù địch. 
 

Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ TPĐBP lần thứ VI

       Phải khẳng định rằng cùng với định hướng, công tác tư tưởng - văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng nhân dân các dân tộc hoàn thành 14/16 mục tiêu nghị quyết Đại hội V. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng tỷ trọng thương mại, du lịch, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp trong GDP. Tăng thu nhập bình quân 72 triệu đồng/người năm 2015. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5% năm 2015. Quốc phòng, quân sự được củng cố. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng.

      Phát huy những thành tích đã đạt được, nhận rõ những hạn chế cần khắc phục. Tin tưởng rằng trên chặng đường mới công tác tư tưởng - văn hóa sẽ giành nhiều thành tích mới: Định hướng tư tưởng, góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội, để thành phố Điện Biên Phủ trở thành Đô thị loại II vào năm 2020 và vững bước hội nhập, phát triển bền vững./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn