01:36 ICT Thứ tư, 12/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Thành phố Điện Biên Phủ với các phong trào thi đua yêu nước

Chủ nhật - 10/05/2020 15:33
Trong năm vừa qua, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Điện Biên Phủ đã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn thành phố hăng hái thi đua, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao, góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Phong trào thi đua quyết thắng, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Thành phố Điện Biên Phủ đẩy mạnh.

Phong trào thi đua quyết thắng, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Thành phố Điện Biên Phủ đẩy mạnh.

Thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh, sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 815 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhập 4 xã (Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Tấu, Nà Nhạn) và một phần của xã Thanh Hưng, Thanh Luông của Huyện Điện Biên vào Thành phố Điện Biên Phủ. Thành phố có 308,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 80.366 người có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường và 5 xã.

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo và tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh căn cứ vào chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm. Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nhiệm vụ gắn với các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua do thành phố phát động toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội gắn với lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 110 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên; 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 gắn với các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.


Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Điện Biên Phủ thực hiện hiệu quả.

Trong năm 2019, Thành phố đã triển khai, phát động một số phong trào thi đua như: phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp; thi đua dạy tốt, học tốt; đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo; chung tay xây dựng nông thôn mới; thanh niên xung kích tình nguyện; thi đua quyết thắng, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"... Trong đó điển hình là phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã có sức lan tỏa lớn, phát huy cao vai trò của từng tổ chức trong việc triển khai, thực hiện chương trình, huy động nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình với trên 210 tỷ đồng; vận động hộ dân hiến đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ nhân dân 2 xã Thanh Minh, Tà Lèng trong thực hiện chương trình nông thôn mới được trên 1,5 tỷ đồng, phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới đã đạt mục đích đề ra, giúp 2 xã Thanh Minh, Tà Lèng về đích nông thôn mới sớm hơn dự kiến. Chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo đồng bộ, toàn diện, hạn chế tái nghèo. Năm 2019 đã thực hiện hỗ trợ, sửa chữa và làm mới 15 nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền hỗ trợ là 493 triệu đồng. Năm 2019, toàn thành phố giảm còn 49 hộ nghèo (tỷ lệ 0,32%).

Đánh giá về hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, ông Đỗ Thành Công - Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Nhìn chung, các phong trào thi đua được triển khai đảm bảo chất lượng lôi cuốn được sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn thành phố, sự hưởng ứng của toàn xã hội, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, từ đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đạo đức, có lối sống lành mạnh, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Thành Công cũng cho biết: Thời gian tới, để các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn được tiếp tục triển khai hiệu quả và mang lại ý nghĩa thiết thực, cần có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các tổ chức đoàn thể; phân định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của lãnh đạo đơn vị với trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức phong trào thi đua trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức, đoàn thể vận động, cán bộ, công chức tham gia hưởng ứng. Coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng thiết thực để nhân rộng các điển hình. Các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tình hình kinh tế - xã hội chung của đất nước trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể, phải có phong trào, có mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện, có tiêu chí đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời. Công tác khen thưởng cần phải được thực hiện một cách công khai, dân chủ khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích, công bằng, kịp thời, đảm bảo khen thưởng là đòn bẩy kích thích phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị./.
 

Tác giả bài viết: Trần Ngọc

Nguồn tin: Dienbien.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn