10:00 ICT Thứ ba, 04/10/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Thành phố Điện Biên Phủ với phong trào thi đua

Thứ tư - 22/04/2015 17:04 View: 657
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” Trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền thành phố Điện Biên Phủ thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững về chính trị, mạnh về tổ chức, đặc biệt coi phong trào thi đua là động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, ổn định về chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Chị em phụ nữ Công an với phong trào tiết kiệm

Chị em phụ nữ Công an với phong trào tiết kiệm

         Hàng năm thành phố đã phát động nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của thành phố gắn với thực hiện và nâng cao hiệu quả, chất lượng đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi: tình hình kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển, GDP năm sau luôn cao hơn năm trước; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, quốc phòng an ninh được bảo đảm. 5 năm qua có 134 cơ quan, đơn vị, trường học, tổ công tác được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” và 150 cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh. UBND thành phố công nhận danh hiệu “Tập thể LĐTT” cho 677 tập thể và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở ” cho 639 cá nhân; danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 1.009 công chức, viên chức của thành phố; tặng giấy khen cho 2784 tập thể và cá nhân.
         Trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, thành phố đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn nhiệm vụ chính trị với các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đều xây dựng chương trình, hành động cụ thể triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, Thành phố chỉ đạo nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những yếu kém, hạn chế, đề ra giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua. Từ đó, phong trào được duy trì thường xuyên, đem lại những hiệu quả thiết thực; cán bộ, công chức, viên chức thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chỉnh đốn tác phong, đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
         Hàng năm các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đều có những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố thường xuyên phát động đến toàn thể hội viên phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, tích cực học tập, đẩy mạnh chuyển đổi ngành nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gia đình; xây dựng gia đình theo chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hội Cựu chiến binh phát động phong trào thi đua CCB gương mẫu phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đoàn thanh niên đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào “4 đồng hành, 10 xung kích”, “tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; tăng cường công tác phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS; tham gia giữ gìn trật tự ATGT và tham gia phát triển kinh tế -xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
 

 
          Với phương châm “thi đua yêu nước phải thực hiện liên tục, hàng ngày” trong những năm qua, Công an thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân với nhiều nội dung, bằng nhiều hình thức. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã xây dựng nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ: bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống ma tuý, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án hình sự, bảo đảm trật tự an ninh trên địa bàn.
          Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Trong những năm qua phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thường xuyên phát động tới cán bộ, giáo viên phong trào thi đua “dạy tốt, học  tốt” gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động 2 không với 4 nội dung, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục đào tạo thành phố đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi về chất lượng cũng như quy mô đào tạo. Toàn thành phố có 24 trường đạt trường chuẩn Quốc gia, ngành giáo dục đào tạo thành phố luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng cũng như số lượng học sinh giỏi cấp Tỉnh và cấp Quốc gia, luôn giữ vững danh hiệu là đơn vị tiên tiến xuất sắc dẫn đầu tỉnh Điện Biên trong công tác giáo dục-đào tạo.
         Có thể nói, qua các phong trào thi đua của các cấp, các ngành với nội dung cụ thể thiết thực đã bao quát được toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các lực lượng vũ trang đã khơi dậy được truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc thành phố. Các chính sách của Đảng, Nhà nước thấm nhuần vào suy nghĩ cũng như hành động của mỗi người, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm và loại bỏ một số phong tục tập quán cũ, cổ hủ, lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hoá mới. Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự là động lực to lớn cổ vũ, động viên cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, từng bước cụ thể hóa và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra./.

Tác giả bài viết: Thu Hằng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên