17:18 ICT Thứ hai, 15/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Thành quả sau hơn sáu thập kỷ nỗ lực phấn đấu

Thứ sáu - 09/10/2015 10:23 View: 596
Chiến dịch Tây Bắc (1952) kết thúc thắng lợi đã giải phóng một vùng đất đai rộng 28.500km2 với 25 vạn dân. Dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng Lai Châu (tiền thân của Đảng bộ tỉnh Điện Biên và Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay), nhân dân các dân tộc vùng giải phóng khẩn trương bắt tay vào khai hoang phục hóa, phát triển sản xuất ổn định đời sống.
Thành phố Điện Biên Phủ hôm nay.  Ảnh: Vũ Lợi

Thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Vũ Lợi

      Chủ trương tạm chia, tạm giao ruộng chức, ruộng của Việt gian, ruộng gái xòe, ruộng vắng chủ cho người không có ruộng và ít ruộng của tỉnh đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tinh thần hăng hái lao động sản xuất của nhân dân các dân tộc đã cung cấp lượng lương thực thực phẩm lớn góp phần giành thắng lợi Chiến dịch giải phóng Lai Châu (1953) và Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

         Ngay sau giải phóng Điện Biên, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu – Điện Biên khẩn trương khôi phục sản xuất, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn sau chiến tranh, song với truyền thống lao động cần cù của người dân và những chủ trương, biện pháp đúng đắn của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiệm vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp hoàn thành thắng lợi. Sản lượng trồng trọt, chăn nuôi đều tăng, nạn đói được đẩy lùi; sửa chữa và mở mới hàng nghìn ki lô mét đường giao thông; một số nghề thủ công truyền thống được khôi phục. Năm 1955, bình quân lương thực đạt 323kg/người. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (tháng 10/1963), một trong những sự kiện ghi dấu ấn đặc biệt, tạo nền tảng cho nền sản xuất nông nghiệp khu vực lòng chảo Điện Biên phát triển mạnh mẽ sau này là công trình Đại thủy nông Nậm Rốm được khởi công và hoàn thành sau 7 năm xây dựng (1963-1969).

         Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân thi đua vừa lao động sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển về trồng trọt, chăn nuôi, cây công nghiệp, giao thông vận tải; các mặt văn hóa, xã hội được coi trọng, đặc biệt là công tác giáo dục. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III (1975) đã khẳng định: giai đoạn 1970-1975, tỉnh ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội: sản lượng nông nghiệp tăng 27,48%; công nghiệp tăng 61,2%... Qua đó, làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến lớn, góp phần cùng quân dân cả nước hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

          Bước vào thời kỳ thực hiện đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đoàn kết, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, khai thác tiềm năng thế mạnh đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát triển y tế, giáo dục; phát huy bản sắc văn hóa; tập trung xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Kinh tế tăng trưởng và phát triển ổn định, GDP bình quân giai đoạn 1996 - 2000 đạt 6,6%; giai đoạn 2001 - 2005 đạt 9,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông – lâm nghiệp. Sản xuất nông nghiệp đã đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ; hình thành các vùng sản xuất tập trung, như: lúa gạo Điện Biên, cà phê Mường Ảng, chè cây cao Tủa Chùa... Sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân từ 13-15%/năm; thu hút các thành phần kinh tế đầu tư khai thác tiềm năng thủy điện, khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông-lâm sản...

        Sau chia tách tỉnh Lai Châu cũ thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu (theo Nghị quyết số 22/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI), phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng và phát triển ổn định, GDP giai đoạn 2006 - 2010 đạt 11,6%/năm; GRDP giai đoạn 2011 -2015 ước đạt 9,11%/năm.

        Đến nay, tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh ước đạt 241,7 ngàn tấn (tăng hơn 32,2 ngàn tấn so với năm 2003 – thời điểm trước chia tách tỉnh); tốc độ tăng trưởng đạt 12,8%/năm; lương thực bình quân đạt 446kg/người/năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp đạt 12,8%/năm; giá trị xuất nhập khẩu tăng 22,04%/năm. Tỉnh đã quy hoạch phát triển 3 vùng kinh tế: Vùng kinh tế động lực quốc lộ 279, vùng kinh tế nông - lâm nghiệp sinh thái sông Đà, vùng kinh tế Mường Chà, Mường Nhé.

        Giai đoạn 2011-2015, tỉnh ta đã huy động khoảng 33.734 tỷ đồng (vượt 12,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII) để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nhiều vùng dân cư nông thôn. Hiện nay, 130/130 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm; 126/130 xã, phường thị trấn có điện lưới quốc gia. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao, ước đạt 10,8 bác sỹ/vạn dân; 100% thôn bản có nhân viên y tế; 97% dân số có bảo hiểm y tế. Công tác giáo dục - đào tạo phát triển cả về mạng lưới trường lớp, số lượng học sinh các cấp học, ngành học và chất lượng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường... đã tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

        Nếu như giai đoạn 2006 – 2010, mỗi năm toàn tỉnh giảm được 2,73% hộ nghèo, thì giai đoạn 2011 – 2015 đã giảm được 22% (tương đương 18.844 hộ thoát nghèo). Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 28,01%; tại 5 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70,44% xuống còn 41,03%. Đó là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 14,36%; các huyện nghèo 30a còn 18,53%.

        Với truyền thống, thành tựu trong 66 năm qua, tin tưởng rằng, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo các cấp, ngành, nhân dân các dân tộc thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tập trung xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Điện Biên sớm trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên