02:50 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

"Thực hiện việc sắp sếp, sát nhập cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn"

Thứ hai - 16/04/2018 05:56 View: 1820
Ngày 13/3/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đến năm 2020".

       Theo đó đến năm 2020: 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình (TT-TH) cấp huyện được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất Chương trình phát thanh; 100% người làm việc tại cơ sở TT-TH cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; 95% cơ sở TT-TH cấp huyện được trang bị hệ thống truyền thanh không dây; 100% cơ sở truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng của cơ sở TT-TH cấp huyện. Đồng thời, và nâng cấp trên 300 cơ sở TT-TH cấp huyện và trạm phát lại TT-TH theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
 

 
       Để đạt được mục tiêu trên, từ nay đến năm 2020, Đề án sẽ kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng; nâng cao chất lượng nội dung chương trình: Bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, cơ sở với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn; bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu…

       Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án. UBND cấp tỉnh thực hiện: Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền; bố trí ngân sách địa phương thực hiện triển khai các nhiệm vụ của Đề án; thực hiện việc sắp sếp, sát nhập cơ sở TT-TH cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn./.

Tác giả bài viết: Thanh Hà

Nguồn tin: Dic.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên