05:07 ICT Thứ ba, 27/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm - 19/05/2022 22:37 View: 38
Chiều nay (19/5), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận 01); giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Dự tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…
Đại biểu dự tại điểm cầu Điện Biên.

Đại biểu dự tại điểm cầu Điện Biên.

Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Các địa phương, ban ngành đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Công tác tuyên truyền được đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo theo hướng dễ cảm nhận, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Việc vận dụng, nghiên cứu và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và các quy định nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa gắn với công tác phòng, chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm…

Bên cạnh kết quả đạt được, theo đánh giá tại hội nghị, việc tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị năm qua vẫn còn một số hạn chế, như: Việc gắn thực hiện Kết luận 01 với nhiệm vụ chính trị của một số cơ quan, đơn vị chưa tốt; nội dung, phương pháp tuyên truyền ở một số nơi chưa phong phú, chưa đáp ứng yêu cầu thông tin; còn cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thường xuyên, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chưa thực sự gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã nhận được 21 tham luận; trong đó, 7 tham luận trình bày tại hội nghị đã làm rõ những kết quả đạt được, cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Trước khi đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Theo đó, bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người./.

 

Tác giả bài viết: Quang Long

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên