08:29 ICT Thứ năm, 29/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Tỉnh Ủy Điện Biên ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

Thứ ba - 07/06/2016 15:04 View: 1428
Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngày 23/5/2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị Quyết số 03-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
     
      Theo đó, nội dung Nghị quyết đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

     Mục tiêu chung: Tỉnh đã xác định phát triển du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng hiện đại trên cơ sở khai thác phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng đồng bộ với tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch. Phấn đấu đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm dịch vụ trọng điểm của khu vực trung du miền núi bắc bộ vào năm 2020.

      Mục tiêu cụ thể:

      - Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Điện Biên đón 870 ngàn lượt khách, trong đó có 220 ngàn lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 1.500 tỷ đồng

       - Đến năm 2025, đón 1.300 ngàn lượt khách trong đó có 300 ngàn lượt khách quốc tế; tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt 2.400 tỷ đồng.

       - Xây dựng khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá khoang trở thành khu du lịch quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật dồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh.

      - Đến năm 2030 đón khoảng 1.600 ngàn lượt khách, trong đó có 350 ngàn lượt khách quốc tế; tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt 3.500 tỷ dồng. Phấn đấu đến năm 2030 các ngành dịch vụ du lịch sẽ tạo việc làm cho trên 35.000 lao động, trong đó có trên 10.000 lao động trực tiếp.

       Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

       - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể và triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển du lịch.

       -  Xây dựng cơ chế, chính sách tạo bước đột phá để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch.

       - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

       - Đa dạng hóa các sản phẩm phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh

       - Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch

       - Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch

       - Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch và đảm bảo an ninh du lịch.

       - Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác phát triển du lịch.

       Nghị quyết được quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền trong nhân dân.
                                                           

Tác giả bài viết: Cao Thị Kim Thoa- Phòng VHTT thành phố

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên