20:25 ICT Thứ năm, 06/10/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Vấn đề tuần này Chuyển đổi số là tất yếu

Thứ năm - 02/06/2022 17:31 View: 24
Sau 2 năm (2020 và 2021) khởi động và tổng diễn tập chuyển đổi số. Thì năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện.

Tại Điện Biên, mới đây, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã họp, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, hiện nay 100% cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai ứng dụng chữ ký số; tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt hơn 95%. Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên mức độ 4 và tiếp nhận 133.370 hồ sơ; xử lý hồ sơ đúng hạn, sớm hạn đạt hơn 96,63%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%...

Sau thời gian thực hiện chuyển đổi số, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, ngành. Từng bước đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các cơ quan, đơn vị; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo  quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu năm 2022 có 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến và đến 2025, số hồ sơ giải quyết trực tuyến chiếm 80%. Khẩn trương thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022, cấp huyện từ ngày 1/12/2022, cấp xã từ ngày 1/6/2023...

Tuy đạt được những kết quả ban đầu, vậy nhưng việc chuyển đổi số tại tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn rời rạc, cơ sở dữ liệu còn phân tán, chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung, dẫn tới việc kết nối, chia sẻ và khai thác được cơ sở dữ liệu liên ngành còn hạn chế. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến còn thấp; điều kiện hạ tầng, thiết bị còn rất khó khăn, đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, biên giới; năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng còn yếu. Thực trạng thiếu đội ngũ chuyên gia, kỹ sư chuyển đổi số ở các sở, ngành, địa phương...  cũng ảnh hưởng rất nhiều đến triển khai chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện tại và cả tương lai, do vậy cần thống nhất cao các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới mà Nghị quyết, Quyết định và các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số của tỉnh đã đề ra. Đó là, trong quá trình thực hiện, cần lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Để tạo sự nhất quán, đồng thuận cao, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số. Tăng cường xử lý văn bản không giấy tờ; tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm kết nối liên thông, phấn đầu tỷ lệ văn bản điện tử ký số được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật theo quy định) đạt trên 97%. Bảo đảm kỹ thuật cho 100% cuộc họp, hội nghị có thể thực hiện trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Với mục tiêu chuyển đổi số toàn dân, cần nghiên cứu và thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 100% xã, phường, thị trấn. Vì đây là lực lượng nòng cốt triển khai chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, các cấp, ngành cần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số, bao gồm: Tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; tiếp cận thông tin về quy hoạch, đầu tư, đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh; tham gia sàn thương mại điện tử...

Người dân là trung tâm và đích đến quan trọng của chuyển đổi số. Khi người dân cảm thấy hài lòng, được sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận lợi, công bằng, bình đẳng, khi đó công cuộc chuyển đổi số mới thành công như mong đợi.
 

Tác giả bài viết: Tùng Lĩnh

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên