22:49 ICT Thứ sáu, 27/05/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

Con trẻ là "tài sản" và "vốn" quý nhất của gia đình và xã hội

Chủ nhật - 14/06/2015 14:31 View: 725
Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ( CSGD& BVTE) là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài. Nhân tháng hành động " Vì trẻ em" với chủ đề " Hãy nghe trẻ em nói", dưới góc độ tiếp cận xã hội và gia đình xin được chia sẻ nhận thức và đề xuất nhỏ của bản thân để bạn đọc cùng tham khảo.
Tuyên truyền tháng hành động "Vì trẻ em" chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói"

Tuyên truyền tháng hành động "Vì trẻ em" chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói"

       Cách đây 25 năm Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Theo Công ước  bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em trong Công ước gồm: Quyền sống còn, quyền phát triển, quyền được bảo vệ và quyền tham gia của trẻ em. Tại Điều 37 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 đã ghi “Trẻ em được Nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được tham gia vào các vấn đề về trẻ em”. Chỉ thị số 20/CT-TW, của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới" và " Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em"... Đó là những cơ cơ sở pháp lý của Quốc tế và quốc gia trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý công tác CSGD& BVTE.

      Trong điều kiện kinh tế của đất nước, Đảng, Nhà nước, xã hội đã dành và huy động mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em. Chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng. Đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm...


Các em học sinh thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

      Tuy nhiên, với thái độ khách quan chúng ta thấy: Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bị lạm dụng sức lao động; trẻ em phạm tội, trẻ em lang thang, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoặc bị bán ra nước ngoài đang là những vấn đề  bức xúc của gia đình và xã hội. Các điểm vui chơi và các hình thức giải trí phù hợp với trẻ em còn thiếu. Áp lực học tập với con trẻ còn nhiều. Nguồn lực trong xã hội dành cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa thật sự đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội, việc huy động cộng đồng vào chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em còn hạn chế....
      Hẳn trong mỗi chúng ta còn nhớ: 70 năm về trước, tháng 9/1945 trong thư gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường, Thư Bác có đoạn viết: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".
 

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc năm 1960 - Ảnh tư liệu

         Điều mong muốn và  sự chỉ dẫn ân cần của Bác Hồ kính yêu chính là kim chỉ nam cho tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, gia đình và toàn xã hội đối với công tác thiếu niên, nhi đồng. Nhân tháng hành động " Vì trẻ em" với chủ đề " Hãy nghe  trẻ em nói" , bản thân xin được nêu những suy nghĩ, đề xuất nhỏ đó là :
        Tổ chức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong CSGD & BVTE.  Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm về công tác CSGD & BVTE phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Định kỳ các tổ chức, cá nhân trong phạm vi trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của mình cần tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi cởi mở để sẵn sàng "Lắng nghe trẻ em nói".
         Khi lập các dự án xây dựng khu dân cư bố trí dành diện tích đất thích hợp để xây dựng công trình vui chơi, giải trí cho trẻ em. Bố trí tăng nguồn ngân sách cho sự nghiệp CSGD & BVTE .
        Đẩy mạnh xã hội hóa công tác CSGD& BVTE, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội. Khuyến khích sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm cho các hoạt động dành cho trẻ em.
          Tổ chức hoạt động hiệu quả thiết thực: Tháng hành động vì trẻ em , Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Ngày gia đình Việt Nam và Diễn đàn trẻ em. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác CSGD& BVTE.  Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến thực hiện các quyền của trẻ em.
          Là người anh, người chị, Đoàn thanh niên chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động thanh, thiếu niên và nhi đồng. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động CSGD& BVTE. Tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em. Phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em.
          Trong đời sống hàng ngày người lớn chúng ta cần nêu gương về lời nói và hành động trước con trẻ. Nắm vững đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi của trẻ em để giáo dục, dạy bảo cho phù hợp. Hãy" Lắng nghe trẻ em nói " để tôn trọng, sẻ chia tình cảm yêu thương, đồng thời để nắm được những nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần của con trẻ.
          Hãy "Vì lợi ích trăm năm phải trồng người", mỗi tổ chức, mỗi người trên từng vị trí,  giác độ, bằng hành động cụ thể chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  Bởi: “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai" và con trẻ  là "Tài sản" và  "vốn" quý nhất" của từng gia đình và toàn xã hội./. 


 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn