12:32 ICT Chủ nhật, 02/10/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc

Thứ hai - 27/06/2022 08:55 View: 24
Xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” là mục tiêu hướng đến và cũng là thông điệp ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) đang được lan tỏa trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.
Trong ảnh: Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc tại phường Nam Thanh (TP. Điện Biên Phủ).

Trong ảnh: Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc tại phường Nam Thanh (TP. Điện Biên Phủ).

Những năm qua, các cấp ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền động viên, khuyến khích mọi người phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xác định xây dựng gia đình hạnh phúc tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, cùng với việc đưa các chính sách, pháp luật và thực hiện các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an ninh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc vào thực hiện, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh còn tích cực triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề này nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2021, toàn tỉnh có 96.082/134.422 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 71,5%. Năm 2022, toàn tỉnh đặt ra mục tiêu có 71,3% số hộ trở lên giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa.

Là cơ quan thường trực, tham mưu và hướng dẫn triển khai công tác gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng chương trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng Hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” mang nhiều nội dung ý nghĩa và thiết thực. Trong đó, tập trung vào 3 nội dung chính, gồm: Thông điệp về phòng, chống bạo lực và bình đẳng trong gia đình (hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xã hội hạnh phúc...); thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình (gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách mỗi con người; gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương...); thông điệp về công tác gia đình (đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc...).

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dựa trên những nội dung, thông điệp cụ thể, chương trình đã được triển khai thực hiện từ ngày 15 - 28/6 bằng nhiều hình thức, như: Truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu... Nhằm lan tỏa, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, Sở đã chỉ đạo cán bộ toàn ngành chia sẻ thông tin liên quan trên trang của ngành, các huyện, thị, thành phố và cá nhân để lan tỏa hơn nữa ý nghĩa các thông điệp của chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”.

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trong thời gian qua, Hội luôn xác định công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thể hiện nhất quán, đậm nét trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình, đề án của Hội. Trong đó, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” đã tập trung hỗ trợ phụ nữ một cách đồng bộ, toàn diện với các tiêu chí cụ thể, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ, gia đình và cộng đồng, vừa là hoạt động phù hợp để phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của Hội, zalo, facebook... được triển khai tích cực. Công tác vận động phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, nhân rộng các mô hình dịch vụ gia đình được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 240 mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững gắn với tổ/nhóm phụ nữ liên kết sản xuất - kinh doanh - dịch vụ phát triển kinh tế tại 10 huyện, thị, thành phố; thành lập 1 mô hình phòng, chống tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống với 35 thành viên tham gia; các lớp tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cơ sở, thực hiện công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội cũng được quan tâm tổ chức.

Để hưởng ứng tích cực xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, không ngừng nâng cao nhận thức của mọi người về vị trí, vai trò của gia đình; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; chú trọng kết hợp vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục gia đình truyền thống, giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình. Nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; đề cao giá trị lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống; tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức phát động tuyên truyền thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ về công tác gia đình nhằm giữ gìn các giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình trong bối cảnh mới.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, vận động của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thì mỗi cá nhân cũng cần không ngừng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình và những giá trị tích cực của đạo đức văn hóa gia đình, tầm quan trọng của việc gìn giữ các giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình trong phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm chú trọng đến nền tảng giáo dục trong gia đình. Việc tổ chức gia đình tốt và giáo dục đời sống gia đình chu đáo, sâu sắc, nhân văn sẽ có tác động sâu xa đến việc hình thành nhân cách con người; tạo tiền đề quan trọng để cung cấp nguồn lực đáp ứng yêu cầu của đất nước trong quá trình phát triển.
 

Tác giả bài viết: Minh Thảo

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn