11:51 ICT Thứ ba, 07/07/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

Hội khuyến học TP. Điện Biên Phủ: Tập huấn Hội khuyến học phường Thanh Trường

Thứ bảy - 08/06/2019 06:42
Vừa qua, Hội khuyến học thành phố tổ chức tập huấn cho Hội khuyến học phường Thanh Trường, với sự tham gia của các đồng chí: Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố, bản; Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội khuyến học các phố, bản và các đồng chí trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Lớp tập huấn đã quán triệt Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập". Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013  của thủ tướng chính phủ về đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Thông tư 44/TT- BGD&ĐT về đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phường. Quyết số 579/ QĐ–UBND, ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Hướng dẫn nhân rộng các mô hình gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT), đơn vị học tập (ĐVHT) ở các cấp tại địa bàn phường.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham gia thảo luận, quá trình xây dựng các mô hình học tập tại cơ sở góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phương- Hội khuyến học TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn