19:55 ICT Thứ tư, 19/02/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở TP. Điện Biên Phủ

Thứ năm - 22/02/2018 09:01
Những năm qua , phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) ở TP. Điện Biên Phủ được triển khai sâu rộng, thực hiện hiệu quả đã tạo sức lan tỏa. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Múa dân tộc Khơ Mú của Đội văn nghệ xã Tà Lèng

Múa dân tộc Khơ Mú của Đội văn nghệ xã Tà Lèng

       Với 14 dân tộc anh em đoàn kết chung sống, từ vị trí trung tâm chính trị, hành chính của Tỉnh. Để góp phần nâng cao đời sống văn hóa đến từng cơ sở, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn; Kế hoạch Tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ gắn với phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, nhằm lưu giữ giá trị di sản văn hóa các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH.
 
         Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, phòng Văn hóa và Thông tin đã  chủ động phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn Thành phố hưởng ứng phong trào bằng nhiều hình thức, như: Cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn nghệ. Hướng dẫn đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa. Tổ chức các lớp tập huấn, 
kiểm tra phong trào tại cơ sở, thẩm định các danh hiệu văn hóa theo quy định. Điểm nổi bật hoạt động phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được lồng ghép với nội dung các phong trào: “Xây dựng tổ dân phố, bản văn hóa"; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”…  Tổ chức bảo tồn các lễ hội: Hạn Khuống, Xên Pang, Cầu mùa (dân tộc Thái); bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống: Dệt thổ cẩm, đan lát. Đồng thời phát huy, giữ gìn các trò chơi dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Duy trì  220 đội văn nghệ quần chúng thường xuyên biểu diễn giao lưu vào các dịp lễ, tết nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và tham gia hội thi, hội diễn. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đã có 100% các cơ quan, đơn vị, xã, phường, tổ dân phố, bản, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
 

  Hội khỏe phù đổng TP. Điện Biên Phủ.
 
          Phải khẳng định rằng phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,56%. Với kết quả nổi bật gần 96% hộ gia đình, gần 90% tổ dân phố, bản đạt danh hiệu văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Từ đó phong trào lan tỏa sâu rộng, phát huy và trao chuyền các giá trị văn hóa truyền thống, nếp sống văn hóa. Bởi Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là sức mạnh nội sinh, khơi dậy và nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người - Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn