10:21 ICT Thứ bảy, 13/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ sáu - 16/11/2018 06:15 View: 386
Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu, nguồn sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 18/11 hàng năm ai cũng nhớ, cũng mong và cùng nhau đón đợi. Cùng cả nước và trong tỉnh, trong năm và những ngày này Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân 14 dân tộc anh em Thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về và chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, và Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi cùng cờ, hoa, khẩu hiệu, biểu ngữ ngập tràn...
Văn nghệ chào mừng ngày Đại đoàn kết 18/11

Văn nghệ chào mừng ngày Đại đoàn kết 18/11

      Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay…

      Ngày hội là dịp để nhân dân tổ dân phố, bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2018. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng "Nông thôn mới, đô thị văn minh". Ghi nhận, biểu dương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đồng thời tiếp tục phát động đăng ký xây dựng  danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2019.
 

UBMTTQ và Hội Phụ nữ Thành phố giúp đỡ hộ nghèo Tà Lèng.
 
      
Phường Mường Thanh giúp đỡ hộ nghèo xã Tà Lèng làm nhà nghĩa tình

      Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, vị trí, hiệu quả và sức mạnh khối đoàn kết, cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ từ Thành phố đến xã, phường, tổ dân phố, bản đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đoàn kết, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây đời sống văn hóa, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các cấp, các ngành, thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn 164 tổ dân phố, bản để hoạt động. Thường xuyên tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Bảo đảm mỗi người dân đều sống trong môi trường yên bình, chung hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Thông qua các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức thành viên phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân  hưởng ứng tích cực. Nổi bật các phong trào, cuộc vận động: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; Chung sức xây dựng Nông thôn mới giúp đỡ 2 xã Thanh Minh và Tà Lèng; Đền ơn đáp nghĩa; Lá lành đùm lá rách.. Hết thảy cán bộ, công nhân viên chức, các phòng ban, MTTQ, các đoàn thể: Thanh niên, Nông dân, CCB, Phụ nữ, nhân dân các phường xã, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm, tổ chức nhân đạo, từ khả năng và điều kiện của mình với nghĩa cử cao đẹp nhân ái, thiết thực ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho đồng bào, cộng đồng dân cư nơi còn gian khó.

        Khắc ghi lời chỉ dạy ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
                     "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
                     Thành công, thành công, đại thành công'.

       Đại đoàn kết toàn dân, nhân dân các dân tộc Thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác xây đời sống no ấm, giàu mạnh, yên bình, văn hóa và nghĩa tình, cùng cả nước vững bước đi lên trong xu thế và hội nhập phát triển bền vững./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên