17:45 ICT Chủ nhật, 26/09/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

TP. Điện Biên Phủ: Kết quả thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2020 - 2021

Thứ hai - 19/07/2021 07:48 View: 36
Thực hiện Văn bản số 100/HD-HKH, ngày 05/10/2020 của Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên về việc thí điểm mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hội khuyến học thành phố Điện Biên Phủ được Hội khuyến học tỉnh Điện Biên lựa chọn làm đơn vị thí điểm mô hình “Công dân học tập”.

Hội khuyến học thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2021. Lựa chọn phường Mường Thanh, phường Him Lam và xã Nà Tấu làm điểm, có đủ đại diện của thành thị và nông thôn, người kinh và người dân tộc thiểu số, nam và nữ ở các độ tuổi khác nhau. Đã có 3 cơ sở Hội, với 603 hội viên  tham gia đăng ký 7 “Đơn vị học tập”, 2 “Dòng họ học tập”, 9 “Cộng đồng học tập”, 90 “Gia đình học tập”.

Công tác triển khai mô hình “Công dân học tập”, được Hội khuyến học thành phố và 3 đơn vị thí điểm, triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội và theo các văn bản hướng dẫn của các cấp. Trong quá trình triển khai thí điểm tại 3 đơn vị, đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và sự năng động nhiệt tình của cán bộ Hội cơ sở. Các cơ sở Hội thí điểm đã xác định rõ tầm quan trọng của mô hình “Công dân học tập”, nghiên cứu kỹ văn bản của các cấp chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền mục đích của mô hình “Công dân học tập” tới “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” , “Đơn vị học tập”.

Qua 8 tháng thí điểm đã có: 599/603 công dân được công nhận “Công dân học tập” (đạt 99,33%). Trong đó: có 441/442 công dân là người có trình độ cao đẳng trở lên, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đạt 70 - 100 điểm (đạt 99,77%), 1/442 công dân đạt 50 điểm (đạt 0,23%); Có 140/143 công dân là nông dân đạt 70 - 100 điểm (đạt 97,91%), 03/143 công dân đạt 50 - 69 điểm (đạt 2,09%);  Có 18/18 công dân làm nghề kinh doanh buôn bán đạt 70 - 100 điểm (đạt 100%). Không có chỉ số nào dưới 5 điểm.  

Mô hình “Công dân học tập” đã được hình thành và thể hiện ở mối quan hệ của công dân với việc học tập của bản thân, với công việc - nghề nghiệp, với gia đình, dòng họ, với cơ quan, đơn vị công tác, nơi cư trú, với cộng đồng xã hội và với môi trường sinh sống, làm việc, học tập….. “Công dân học tập” đã có ý thức học tập thường xuyên, lấy “Tự học làm cốt”, học tập suốt đời dưới nhiều hình thức như: học ở trường lớp; học qua sách báo, học trong cộng đồng (học lẫn nhau) qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền hình, mạng xã hội (chính thống); thông qua các hoạt động tập thể, hội thảo, chuyên đề, các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ quần chúng./.


Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phương- Hội Khuyến học TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn