08:08 ICT Thứ sáu, 06/12/2019

Trang nhất » Tin Tức » Tin văn hóa, xã hội

TP. Điện Biên Phủ: Lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ năm - 15/11/2018 06:24
Triển khai thực hiện một cách bài bản, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia, nhờ đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trong những năm qua trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, mà còn xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.
Hội viên phụ nữ phường Thanh Bình vệ sinh tuyến đường tự quản.

Hội viên phụ nữ phường Thanh Bình vệ sinh tuyến đường tự quản.

Là trưởng bản của bản văn hóa Phiêng Lơi, xã Thanh Minh nhiều năm nên bản thân ông Lò Văn Tâm hiểu được trách nhiệm của mình trong việc vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa mới. Theo ông Tâm, mỗi người dân đều có thể làm tốt việc xây dựng đời sống văn hóa mới từ những việc làm đơn giản như giữ gìn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào mình, thực hiện vệ sinh môi trường, ăn ở gọn gàng ngăn nắp và tham gia tích cực vào chủ trương xây dựng nông thôn mới, làm cho bản mình ngày càng sạch đẹp hơn.

Nếu như tại 2 xã Thanh Minh và Tà Lèng, phong trào TDĐKXDĐSVH được gắn với các tiêu chí nông thôn mới, tập trung cho việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vệ sinh môi trường, xây dựng các thiết chế văn hóa… thì với 7 phường còn lại trên địa bàn thành phố, phong trào này lại được gắn với tiêu chí đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng con người thân thiện, mến khách. Bà Đinh Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thanh Bình cho biết: Nhờ thường xuyên được tuyên truyền, vận động nên những năm qua, cùng với nhân dân, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn, Hội Phụ nữ phường tích cực tham gia phong trào TDĐKXDĐSVH với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng. Ngoài tích cực duy trì 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa thì hoạt động tiêu biểu phải kể đến là việc xây dựng phường Thanh Bình trở thành đô thị “xanh - sạch - đẹp” thông qua cuộc vận động “5 không 3 sạch”. 

Xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở xã, phường luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, nhất là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn 164 phố, bản, coi đây là “nguồn lực mềm” thúc đẩy kinh tế phát triển. Từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố cụ thể hóa thành nhiều phong trào tiêu biểu như: xây dựng danh hiệu “gia đình, tổ dân phố, bản văn hóa”; xây dựng “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; xây dựng “gương người tốt, việc tốt”.

Với nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể, linh hoạt, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thành phố những năm qua đã không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu, chủ trương mà đã thực sự trở thành cuộc vận động có sức lan tỏa và thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thông qua phong trào, đến nay toàn thành phố đã có trên 14.600 hộ gia đình, 164 tổ dân phố, bản đăng ký đạt danh hiệu văn hóa. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp của nhân dân và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, đến nay 9/9 xã, phường trên địa bàn thành phố có nhà văn hóa (đạt tỷ lệ 100%); có 98 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các tổ dân phố, bản (đạt tỷ lệ 60%). Hiện toàn thành phố đang duy trì 220 đội văn nghệ (138 đội văn nghệ xã, phường, tổ dân phố, bản, 82 đội văn nghệ thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học). Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố tích cực, chủ động hướng dẫn các xã, phường tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn. Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là một trong những tiêu chí bình xét, công nhận gia đình, tổ dân phố, bản văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Với mục tiêu tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, thời gian tới, TP. Điện Biên Phủ sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là phát huy sức mạnh của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh và đổi mới hình thức tuyên truyền nội dung của phong trào đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để mọi người nhận thức đầy đủ cũng như tự giác tham gia xây dựng phong trào. Bên cạnh đó, ngoài đầu tư kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, thường xuyên tổ chức giao lưu, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hàng năm, thành phố sẽ tổ chức sơ, tổng kết khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu. Từ đó, tạo động lực để phong trào ngày càng phát triển và có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.
 

Tác giả bài viết: Đức Huy

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn