TP. Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Chiều ngày 17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
TP. Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ đã báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2 thành phố Điện Biên Phủ đã có 6 người xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thống nhất lập danh sách chính thức gồm 51 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó đại biểu nữ tỷ lệ là 50,98%, đại biểu là người dân tộc tỷ lệ 15,69%, đại biểu trẻ tuổi  tỷ lệ 41,17%, đại biểu là người ngoài Đảng là 15,69%, đại biểu HĐND thành phố tái cử tỷ lệ 23,52%./.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố