Ban Dân vận Thành ủy Điện Biên Phủ: Tập huấn công tác Dân vận.

Ngày 28 /8/2019, Ban Dân vận Thành ủy Điện Biên Phủ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Đảng ủy P. Tân Thanh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận cho gần 100 học viên là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở 25 tổ dân phố.
Quang cảnh lớp tập huấn công tác Dân vận
Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt các chuyên đề: Công tác Dân vận của Đảng, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới; Công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...


Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên - bà  Nguyễn Thanh Huyền 
giới thiệu chuyên đề tại Lớp tập huấn.công tác Dân vận 

 
Thông qua tập huấn giúp học viên nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận, Dân tộc, Tôn giáo. Đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết trong xử lý tình huống công tác Dân vận ở cơ sở. góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, cơ sở./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải