Bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

Chiều ngày 01/3, tại UBND xã Pá Khoang, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Điện Biên Phủ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 1/2021.
Đ/c Đỗ Thị Vân Anh - Phó giám đốc Trung tâm BDCT thành phố Điện Biên Phủ trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Tham gia lớp học có 25 học viên, thuộc Đảng bộ xã Pá Khoang. Sau 6 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 6 nội dung: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Lịch sử ra đời và phát triển Đảng bộ tỉnh Điện Biên, tổ chức học tập thực tế và kiểm tra viết thu hoạch. 
 
Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 22 học viên đạt loại khá, giỏi; 3 học viên đạt trung bình./.
 
 

Tác giả bài viết: Thanh Tùng - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố